Rapoarte de activitate

Raport Anual 2015

Vineri, 01 Aprilie 2016 în Activitate
Pe parcursul anului 2015, Expert-Grup a continuat să se dezvolte, atât cantitativ, cât și calitativ. Un accent sporit a fost acordat dezvoltării în continuare a echipei, care constituie principalul activ al organizației și care s-a…
Aceste este auditul bilanţului contabil Centrului Analitic Independent Expert-Grup pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2014, precum şi a raportului de profit şi pierdere, raportului privind fluxul capitalului propriu, raportului privind fluxul mijloacelor băneşti, precum şi…

Raport Anual 2014

Joi, 22 Ianuarie 2015 în Activitate
  Acest raport prezintă un sumar al principalelor activități și realizări ale Centrului Analitic Independent Expert-Grup pe parcursul anului 2014 și trasează principalele priorități de activitate pentru 2015. Documentul respectiv este o dovadă a înaltelor…

Implicare

semnaleaza-drumuri

baner-mini--aplicatia-reforma

baner-scoala-mea-expert-grup

calculator-baner