Clasamentul performanței bancare din Republica Moldova - Aplicația interactivă ediția II

Tipărește
Data publicării: Miercuri, 25 Octombrie 2017
Accesări: 461


Expert-Grup vă prezintă a doua ediție a aplicației interactive în cadrul ”Clasamentului Performanței Bancare din Moldova”.
Precum a fost menționat în comunicatul de presă anterior, acestă aplicație este actualizată lunar.

În urma aplicării metodologiei, performanțele băncilor comerciale la sfârșitul lunii septembrie 2017 (Trimestrul III) se prezintă în felul următor. Topul în continuare este condus de 4 bănci de importanță sistemică pentru sistemul bancar și financiar național: B.C. Moldova-Agroindbank (MAIB), urmată de B.C. Mobias-Banca, B.C. Moldindconbank (MICB) și B.C. Victoriabank. Pentru aceste bănci, marea majoritate a indicatorilor calculați continuă să se încadreze în limitele agreate de practica bancară. În mod particular, aceste bănci excelează la compartimentul profitabilitate și indicatori de piață, fapt ce presupune deținerea unei cote semnificative în piața națională de servicii bancare. De asemenea, indicatorii privind adecvarea capitalului și cei de lichiditate se situează în apropiere de media înregistrată în sector dar puțin peste limitele recomandate de literatura bancară, fenomen de altfel caracteristic mai multor bănci. Solid capitalizate în contextul procesului de transpunere a normelor Basel III, și cu active lichide în exces urmare constrângerilor existente în procesul de creditare, băncile suportă costuri de oportunitate, costuri care reflectă dezvoltarea redusă a sistemului financiar național și a mecanismului general de intermediere. Totodată, pentru trei bănci (MAIB, VB și MICB) continuă aplicarea unor regimuri speciale de activitate, respectiv monitorizare intensivă și intervenție timpurie, fapt ce presupune condiții relativ diferite decât pentru restul băncilor. Monitorizarea îndeaproape a acestor bănci se datorează persistenței în continuare a unor vulnerabilități legate de acționariat, guvernanța corporativă sau gestiunea riscurilor, situație redată și de calitatea mai puțin bună a activelor.

În continuarea clasamentului se regăsesc băncile de talie medie, urmate de cele caracterizate de o cotă de piață mică sau o profitabilitate redusă. Nivelul redus de profit acumulat și calitatea scăzută a activelor afectează rezultatele generale ale băncilor din partea de jos a clasamentului. Astfel, cota de piață redusă pe majoritatea segmentelor de servicii bancare sau ponderea înaltă a creditelor calificate ca fiind neperformante, sunt principalele elemente care reduc, într-o anumită măsură, capacitatea unor bănci de a avansa în clasamentul general al performanței bancare generale. Chiar și așa, aceste bănci continuă a fi suficient capitalizate și lichide în contextul unei politici investiționale conservatoare și mult mai prudente de acordare a creditelor. De asemenea, volumul provizioanelor formate tind să acopere suficient eventualele pierderi și riscuri de pe urma activității de creditare.

Element important, Clasamentul performanței bancare nu este un indicator pentru adoptarea deciziilor de plasare a economiilor sau atragere a finanțărilor. Astfel, acesta reprezintă mai degrabă o sursă de informare asupra rezultatelor generate de fiecare bancă în parte în funcție de nivelul mediu generat de sectorul bancar la nivel agregat.

Notă: Pentru a putea vizualiza Aplicația vă rugăm să autorizați rularea contentului ”Flash” în setările browserului Dvs.

Descarcă publicația Vezi Aplicația Interactivă 

Tipărește

Implicare

 


 

baner-scoala-mea-expert-grup

 UE-Moldova