Sectorul Public

Companiile de stat sunt parte integrantă a economiei Republicii Moldova. Acestea continuă să joace un rol important în economia națională ca proprietari semnificativi, operatori și angajați în mai multe sectoare strategice. Activele companiilor de stat constituie…
Studiul „Criza COVID-19: companiile de stat între incertitudine și oportunități” a fost realizat în contextul unor evoluții neașteptate a activității economice urmare a răspândirii virusul SARS-CoV-2, cunoscut pe plan mondial drept pandemia COVID-19. Pentru a…
Acest studiu vine să exploreze unul din principalele instrumente viabile care ar putea fi utilizate de către Autoritățile Publice Locale (APL) pentru dezvoltarea localităților și fortificarea autonomiei locale – emisiunea de valori mobiliare. În practica…
În data de 5 octombrie 2020, Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova a expus consultărilor publice documentul privind Măsurile de politică fiscală și vamală pentru anul 2021. În acest context, Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” a venit…
Republica Moldova este un stat cu puține bogății ale subsolului, cel puțin la nivelul actual de cercetare. În consecință, Republica Moldova nu deține un sector extractiv cu o pondere importantă în structura economiei. Totodată, fără…
Industria extractivă este o ramură economică cu impact semnificativ asupra mediului înconjurător și social. Problema bunei guvernări a sectorului extractiv este actuală și stringentă nu doar în țările dotate cu rezerve imense de substanțe minerale,…
Clientelismul politic este considerat a fi o practică des întâlnită la nivelul finanțelor publice. Acest fenomen apare cel mai frecvent sub formă de încălcare a legii în ceea ce privește achizițiile publice, precum și în…
Descarcă infograficul *Sursa: Traducere și adaptare după „Minerals and uses” (UNCTAD 2007, 84) Infografic elaborat în cadrul proiectului „Utilizarea resurselor naturale îmbunatățirea evidenței și transparenței”, implementat de Expert-Grup, cu suportul Fundaței Soros-Moldova. Autor: Expert-Grup | Design: Vasile…
Ministerul Finanțelor a publicat pe 16/04/2020 pentru consultare proiectul de Lege privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative. La Articolul II al proiectului sunt preconizate mai multe…
Am folosit jocurile economice în condiții de laborator controlate pentru a izola efectul mai multor factori asupra conformării fiscale: (i) moralul fiscal, (ii) denunțarea, (iii) probabilitatea de auditare, și (iv) severitatea sancțiunii în cazul evaziunii…
De ce este important să ne informăm despre bugetul localității? Viața cotidiană a fiecărui om este afectată nu doar de deciziile proprii, dar și de cele luate de autoritățile publice. Una dintre acestea este primăria…
Afacerea cu criptomonede din regiunea transnistreană are ca beneficiar principal holdingul Sheriff și un fost angajat al Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse Achiziționarea echipamentului a fost efectuată printr-o bancă implicată în furtul miliardului Actorii…
Una din cele mai importante resurse de dezvoltare a municipiului Chișinău o constituie terenurile. Din păcate, modul în care sunt administrate terenurile nu asigură utilizarea acestora în cel mai bun mod pentru a satisface necesitățile…
Care este relația dintre corupție și cheltuielile bugetare?   În Republica Moldova eficiența cheltuielilor bugetare, este scăzută comparativ cu alte state din regiune. În 2017, conform „Raportului de Competitivitate Globală”, elaborat de Forumul Economic Mondial,…
Veniturile la bugetul orașului Cimișlia provin din două surse: veniturile proprii și transferurile de la bugetul de stat. Din 27,4 milioane lei pe care primăria orașului planifică să le încaseze în anul 2019, 17,6 milioane…
Veniturile la bugetul orașului Călărași provin din două surse: veniturile proprii și transferurile de la bugetul de stat. Din 36,4 milioane lei pe care primăria orașului planifică să le încaseze în anul 2019, 19,5 milioane…
Creșterea plăților fără numerar Numerarul este instrumentul datorită căruia corupția există. Anonimitatea numerarului, imposibilitatea de identificare a sursei acestuia și lipsa de urmă pe care tranzacțiile în numerar o lasă odată realizate, sunt criteriile pentru…
Costurile și riscurile de corupție sunt determinate de norme sociale, tradiții, cadru juridic existent și impunitate. Pentru a controla corupția sunt necesare și alte condiții decât normele legale, care nu întotdeauna pot fi gestionate de…
Achizițiile publice sunt un domeniu expus extrem de mult riscurilor de corupție. Riscurile de corupție proliferează în acest domeniu grație sumelor imense alocate de către stat pentru procurarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor. La nivel internațional…
Veniturile la bugetul orașului Soroca provin din două surse: veniturile proprii și transferurile de la bugetul de stat. Venitul planificat de orașul Călărași pentru anul 2019, distribuit pe cap de locuitor reprezintă 1,581 lei. Veniturile…
De ce avem nevoie de bănci administrate în mod profesionist și corect? Instituțiile bancare joacă un rol crucial prin transferul resurselor de la cei ce economisesc la cei care investesc, sprijinind astfel activitatea economică și…
Managerii întreprinderilor municipale din toată țara considerau la începutul anului 2018 că corupția este cea mai puțin importantă problemă a entității pe care o conduc. În același timp, doar în ultimii doi ani, Centrul Național Anticorupție…
Publicația este disponibilă doar în versiune engleză.
Rolul companiilor cu capital de stat Companiile cu capital de stat sunt entități prin care statul își asumă un rol de jucător activ în economie. Statul poate înființa companii pentru a atinge obiective diverse precum…
Cum corupția influențează inechitatea socială? În orice economie veniturile populației sunt distribuite inegal, dar gradul de inegalitate variază enorm în diferite țări și poate să genereze consecințe nefaste, dacă atinge valori excesive. Inegalitatea excesivă a…
Legislația și reglementările – fundamentul relației cetățean - funcționar Corupția înflorește atunci când birocrația de stat este nerestricționată, dar aceasta poate fi semnificativ limitată dacă legile sunt eficientizate și specifice. Legislația și normele reprezintă cadrul-cheie în…
Publicaţia este disponibilă doar în versiune engleză.    Finanțat de Suedia
În ultima perioada piața produselor petroliere din Republica Moldova a fost marcată de un șir de antagonisme, care au avut la bază dezacordul consumatorilor față de majorările prețurilor pentru aceste produse. Punctul culminant a fost…
Economia neobservată și corupția sunt strâns legate și se alimentează reciproc. Răspândirea corupției în instituțiile publice permite agenților economici să se eschiveze de la plata impozitelor și ulterior să scape de pedeapsă. În același timp,…
Cum este măsurată intenția cetățenilor de a plăti impozitele? Moralitatea fiscală este „obligația morală de a plăti impozite” și reprezintă „convingerea persoanei că contribuie la dezvoltarea societății prin plata impozitelor”. În fond, un nivel mai…
Care este sursa și riscurile corupției în sectorul bancar? Având drept scop mobilizarea resurselor disponibile de la deponenți și orientarea acestora către cei care investesc, băncile au un rol determinant în susținerea și dezvoltarea mediului economic. În…
La nivel mondial, sintagma „spălarea banilor” caracterizează procesul prin care este ascunsă originea unor venituri obținute din infracțiuni, totodată fiind evitate consecințele juridice asupra persoanelor ce au comis aceste infracțiuni. De cele mai multe ori…
Proximitatea companiilor cu capital de stat faţă de factorul politic și interesul economic pentru patrimoniul public creează un mediu favorabil pentru corupţie, fapt care justifică o abordare riguroasă și uniformă a tot ce înseamnă companii…
După acțiunile imediate de stabilizare a sectorului bancar din perioada 2014 – 2015 un amplu proces de reformă a fost demarat. În concordanță cu angajamentele asumate față de partenerii de dezvoltare, reformele s-au extins și…
În luna martie 2016, legea privind întreprinderea de stat a fost modificată, cu includerea unui nou capitol cu privire la dezvăluirea informației. În rezultat, pînă la data de 30 mai a anului 2017, circa 80…
Cum se manifestă corupția în achizițiile publice? Achiziţiile publice sunt procesul de dobândire de către autorităţile publice a unor produse, lucrări sau servicii. De fapt,  prin procesul de achiziţii publice statul trebuie să obţină acel…
Orice persoană la un moment dat are nevoie de o bancă, fie că e vorba de un credit, un depozit, un cont salarial sau o plată la ghișeu. Cu toate acestea nu toți înțelegem cum…
Președinția este o instituție importantă în cadrul structurii autorităților publice din Republica Moldova. Pentru asigurarea executării competențelor sale, Președintele Republicii Moldova dispune de resursele materiale și financiare necesare alocate din Bugetul de Stat. Resursele destinate…
Doar circa jumătate din acțiunile prevăzute de Foaia de parcurs privind agenda de reforme prioritare au fost realizate. La finalizarea termenului de implementare a foii de parcurs, nivelul de realizare a acesteia este estimat la…
Cadrul legal privind transparența bugetară nu este un impediment crucial în alinierea la bunele practici. Chiar dacă conține câteva constrângeri, cadrul general cu privire la transparență, poate fi îmbunătățit prin abordări mai pro-active cu privire…
Mortalitatea copiilor și speranța de viață la naștere în Moldova constituie o îngrijorare majoră.  În ultimii 25 de ani, Moldova a progresat în ceea ce privește sistemul de sănătate, cu toate acestea continuă să rămână …
Securitatea și ordinea publică este o precondiție fundamentală pentru dezvoltarea durabilă a oricărui stat. Într-un mediu instabil și criminal stimulentele oamenilor de a investi în propria dezvoltare și afacere scad brusc din simplu motiv, că…
În prima jumătate a anului 2017 au fost publicate 10 Hotărâri ale Curții de Conturi. Principalele subiecte abordate în rapoartele de audit s-au referit la eficiența și corectitudinea cheltuirii banilor publici, gestiunea patrimoniului dat în…
Moldova se confruntă şi astăzi cu o serie de reminiscenţe sovietice, printre care şi proporţia mare a economiei dirijată în mod direct de către stat. Conform datelor Agenţiei Proprietăţii Publice, pe lângă toate întreprinderile municipale,…
Această notă prezintă evoluția cheltuielilor publice pentru sectorul educație și prioritățile propuse a fi finanțate conform proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2018, prioritățile stabilite în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) 2018-2020 (aprobat…
În prezenta notă este realizată o analiză a prevederilor Bugetului Public Național 2018 pentru domeniul „Cultură” și corespunderea acestuia priorităților stabilite în documentele de politici culturale și Programul de Guvernare 2016-2018 adoptate anterior. Bugetul 2018…
Prezentul document analizează prevederile proiectului Legii bugetului de stat pentru 2018 al sistemului judecătoresc, al Procuraturii și organelor lor de administrare, precum și al sistemului penitenciar, inclusiv cu referințe la Cadrul bugetar pe termen mediu…
Analiza dată stabilește care sunt principalele necesități și domenii de vulnerabilitate a tinerilor și cum bugetul de stat răspunde acestora. Documentul prezintă și principalele modificări survenite pe sectorul de tineret odată cu aprobarea legii tineretului…
Analiza tendințelor şi priorităților pe termen mediu şi scurt în cadrul acestei note este făcută prin prisma analizei Cadrului Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) 2018-2020 (aprobat prin HG nr. 609 din 28 iulie 2017) şi…
Nota „Principalele aspecte și tendințe ale Bugetului Public Național pentru 2018” conține o analiză succintă a principalelor tendințe la nivel de agregate și componente ale Bugetului Public Național, structurii veniturilor și răspunde la întrebarea în ce…
În data de 5 iulie 2017, Guvernul și Parlamentul Republicii Moldova au semnat Foaia de parcurs privind agenda de reforme prioritare pentru semestrul II, 2017. Conform autorilor documentului, acesta a fost elaborat pentru a sincroniza…
Comentariul prezintă o analiză sumară a costurilor de corupţie în Republica Moldova având la bază meta analizele disponibile. Pierderile anuale aduse Republicii Moldova de pe urma actelor de corupţie se cifrează în intervalul 8%-13% din…
Pentru racordarea cadrului legal autohton la cele mai bune și noi practici în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, Guvernul Republicii Moldova a elaborat și promovat un nou proiect de lege. În…
Rectificarea anuală a bugetului este parte indispensabilă a ciclului bugetar și vine să ajusteze parametrii cheie a bugetului la conjunctura economică, dar și alți factori de politici. În anul 2017, bugetul public a fost afectat…

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a  agendei de reforme prioritare a  Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor  Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

You use the ADS Blocker component.
We do not use advertising elements, we only present our own products or donors that promote some projects. Some features may be blocked, please disable the ADS Blocker component.
Thanks for understanding!

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: