Primăriile față în față cu COVID-19: care sunt principalele provocări și soluții în gestionarea bugetelor locale

Tipărește
Data publicării: Miercuri, 10 Iunie 2020
Accesări: 1404

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) au organizat în regiunile Nord, Centru, Sud și Găgăuzia ale țării, ședințe de informare cu primăriile beneficiare în cadrul inițiativei „Bugetul Meu”. Scopul ședințelor a fost elucidarea problemelor cu care se confruntă primăriile în contextul crizei cauzate de noul tip de coronavirus.

În urma acestor ședințe, au fost identificate câteva domenii care s-au confruntat cu cele mai mari dificultăți și înregistrează riscuri sporite legate de buna funcționare a serviciilor/utilităților publice. Acestea se regăsesc într-o sinteză, care mai cuprinde și o serie de concluzii și recomandări și poate fi accesată aici.

Astfel, pentru asigurarea stabilității și continuității serviciilor și utilităților locale este necesar ca autoritățile centrale (Ministerul Finanțelor și Cancelaria de Stat) să elaboreze un program pentru creditarea de urgență a operatorilor de utilități pentru a soluționa problemele temporare legate de fluxul în numerar. De asemenea, pentru operatorii de credite investiționale, achitarea ratelor este o problemă care necesită o rezolvare urgentă. 

Autoritățile Publice Locale (APL) de nivelul întâi pentru a face față epidemiei COVID-19 au cheltuit resurse pentru acoperirea necesităților de urgență de competența autorităților de alt nivel. În astfel de cazuri, este necesar ca autoritățile de nivelul doi împreună cu cele centrale să inițieze un proces de plăți compensatorii pentru primăriile respective. În acest sens, Cancelaria de Stat (sau Ministerul Finanțelor) ar putea iniția o platformă electronică de estimare a acestor ajutoare voluntare oferite de către primării, în special, spitalelor și ulterior împreună cu APL de nivelul doi să găsească o soluție rezonabilă pentru acoperirea acestor cheltuieli.

Din cauza COVID-19, o parte din primării au cheltuit fondul de rezervă integral sau substanțial. Ținând cont de situația epidemiologică și existența altor riscuri, este important ca APL să-și refacă fondurile de rezervă. Una din surse ar fi recuperarea cheltuielilor aflate în competența autorităților de nivelul doi și centrale.

Toate primăriile au conștientizat importanța dezvoltării e-guvernării, în special, pe dimensiunea capacităților ce permit achitarea diferitor plăți și taxe prin sistemele online. În acest sens este bine ca Ministerul Finanțelor, e-Guvernare și APL să elaboreze programele necesare privind promovarea soluțiilor de plată online existente și, după caz, dezvoltarea acestora.

Totodată, încasările operatorilor de utilități locale ar fi crescut, dacă aceștia ar fi avut dezvoltate plățile prin sisteme online. Astfel, pentru a crește încasările pentru serviciile prestate (apa, canalizare, evacuarea deșeurilor), APL vor încuraja operatorii să implementeze mai amplu sistemele de facturare și plată online.

Experții proiectului consideră că este necesară o discuție mai amplă, focusată pe fiecare serviciu local care intră în competența autorităților de nivel superior (nivelul doi, desconcentrate), pentru a formula lecțiile învățate în rezultatul crizei COVID-19. Acestea sunt extrem de importante pentru îmbunătățirea funcționării serviciilor publice, inclusiv pentru o mai bună cooperare între autorități, dar și pentru a fi luate în calcul în procesul de descentralizare.

Mai multe primării partenere au menționat nivelul insuficient de transparență privind modul, criteriile și volumul ajutoarelor oferite instituțiilor medicale și altor instituții din donațiile internaționale primite de autorităților centrale. Pentru fortificarea unei atmosfere de încredere și solidaritate între autoritățile de diferite nivele, între populație și autorități este bine ca autoritățile centrale (cu implicarea Cancelariei de Stat) să publice informații comprehensive privind ajutoarele primite, distribuția acestora și criteriile care au stat la bază alocării.

Sinteza principalelor constrângeri și recomandările pentru o mai bună gestionare a bugetelor primăriilor este disponibilă în română aici și rusă aici.

Proiectul „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”, este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V.

Tipărește

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a  agendei de reforme prioritare a  Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor  Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: