Declaraţia celei de-a doua şedinţe a Grupurilor de consultări interne dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană dedicate comerţului şi dezvoltării durabile

Data publicării: Duminică, 27 Noiembrie 2016
Accesări: 2993

Membrii Grupurilor de consultări interne dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană dedicate comerțului și dezvoltării durabile s-au întrunit la data de 17 octombrie 2016 la cea de-a doua ședință anuală, în conformitate cu prevederile Capitolului 13 privind Comerțul și dezvoltare durabilă a Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Participanții la reuniune au discutat despre nivelul de realizare a recomandărilor menționate în Declarația primului Forum de dialog comun din 7 iulie, 2015. În linii generale, deși au fost remarcate anumite progrese, marea majoritate a constrângerilor și, respectiv, recomandările ce țin de extinderea comerțului și asigurarea dezvoltării durabile au rămas actuale.

Membrii Grupurilor consultative interne au discutat, în mod special, situația din sectorul energiei regenerabile din Republica Moldova. În acest sens, a fost salutată adoptarea Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile din 26 februarie 2016, care reprezintă un pas important în direcția formării unui cadru propice pentru dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă. Totuși, încă persistă numeroase bariere legale, administrative și tehnice, care împiedică promovarea mai activă a energiei regenerabile.

Membrii Grupurilor de consultări interne dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană dedicate comerțului și dezvoltării durabile rămân angajați în monitorizarea efortului guvernării de a elimina constrângerile care subminează valorificarea oportunităților Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, a implementa angajamentele asumate în acest sens și stimula comerțul și dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova.

 Read the joint statement Citește declarația

Tipărește

Implicare

 


 

baner-scoala-mea-expert-grup

 UE-Moldova