Bugete transparente și cetățeni activi pentru o dezvoltare durabilă

Accesări: 2835

Donator: Ambasada Olandei la București în cadrul programului MATRA

Scop: Creşterea, în rândul populaţiei și al societăţii civile locale, a nivelului de înţelegere, conștientizare și monitorizare a bugetării, a ciclurilor și a documentelor bugetare, și împuternicirea locuitorilor să-şi asume un rol mai activ în consultările și supravegherea bugetelor locale.

Perioada de implementare: iulie 2018 – iunie 2019.

Obiectivul și activităţile proiectului:

Obiectivul 1. Crearea cadrului pentru implicarea cetățenilor. Proiectul va începe cu selectarea a 3 localităţi beneficiare din regiunile centru, sud și nord ale țării. În acest sens, Expert-Grup va lansa în adresa tuturor administraţiilor publice locale un apel public de exprimare a interesului. Procesul de selectare se va baza pe dimensiunea localităţii, de care va depinde potenţialul său de a inspira alte localităţi, precum și pe motivaţia intrinsecă a administraţiei publice locale de a spori transparenţa bugetară (solicitanții vor trebui să prezinte în cerere o scrisoare de motivare pentru a putea înţelege motivele pentru care doresc să participe la acest proiect). Rezultatele procesului de selectare vor fi consultate și validate împreună cu donatorul, înainte de a informa publicul despre decizia finală. Pentru a facilita implementarea fără probleme a proiectului și pentru a asigura durabilitatea, Expert-Grup va stabili mai multe coaliţii civice („Coaliţii pentru transparenţa bugetară locală” – denumite în continuare „coaliții”). În cazul fiecărei localităţi, coaliţia va consta dintr-un partener principal de implementare per localitate, care va reprezenta punctul principal de contact al proiectului la nivel local și care va fi responsabil în mare parte de aspecte administrative și logistice. Coalițiile vor fi formate în baza cunoașterii locale a partenerilor locali și vor fi alcătuite din reprezentanți ai administrației publice locale, ONG-uri, școli locale, mediul academic, activiști civici și alte părți interesante relevante. Coaliţiile date vor servi drept „agenţi locali ai schimbării”, având în vedere faptul că vor fi formate din persoane cu o motivaţie și interes intrinsec de a îmbunătăţi transparența și participarea civică în cadrul procesului bugetar la nivel local. Acest cadru le va permite participanţilor să comunice, să împărtăşească opinii și să facă schimb de experiență și cunoştinţe în acest domeniu, în timpul și după proiect. 

Obiectivul 2. Motivarea administraţiei publice locale să-și sporească transparența și deschiderea bugetară. După stabilirea legăturilor cu partenerii principali de implementare de la nivel local și crearea Coalițiilor pentru transparența bugetară locală, echipa de proiect va semna memorandumuri de înțelegere cu administrația publică locală a localităților beneficiare, prin care se vor angaja să-și facă publice bugetele. De asemenea, la începutul proiectului, Expert-Grup va efectua o evaluare de referinţă a nivelului de transparenţă bugetară în localităţile beneficiare. O altă evaluare similară se va efectua la sfârșitul proiectului pentru a compara progresul înregistrat în raport cu nivelul de referinţă și pentru a estima impactul proiectului. Un aspect important este faptul că localităţile, care vor îndeplini toate condiţiile de transparenţă bugetară, vor primi din partea proiectului „Sigiliul transparenţei bugetare” – certificate care confirmă că în anul 2017 localitatea beneficiară a organizat consultări cu locuitorii în privinţa bugetului și și-a cheltuit bugetul în mod transparent (notă: aceste certificate vor fi oferite doar administraţiei publice locale care va susţine organizarea de şedinţe publice pe marginea bugetului local, va publica pe site-ul web proiectul de buget, bugetul final și rapoartele de executare a bugetului, și va susţine activităţile din cadrul proiectului).  

Obiectivul 3. Abilitarea agenților locali ai schimbării. După formarea cadrului pentru încurajarea implicării cetăţenilor, echipa de proiect se va ocupa de consolidarea capacităților atât ale membrilor săi, cât și ale altor părţi interesate relevante. Mai exact, în fiecare localitate beneficiară vom desfăşura mai multe ateliere de lucru cu privire la ciclurile bugetare, Cadrul bugetar pe termen mediu, programele bugetare, precum și instrumentele de analiză și supraveghere bugetară.

Obiectivul 4. Creşterea nivelului de înţelegere a documentelor bugetare. Pentru realizarea acestui obiectiv vor fi elaborate două instrumente dedicate de responsabilizare socială: (i) „bugetele anuale ale locuitorilor” pentru fiecare localitate beneficiară, care să transpună într-un limbaj simplu documentele bugetare anuale ale administrației publice locale; și (ii) analiza bugetară independentă, care reprezintă evaluări analitice ale bugetelor anuale ale fiecărei localități beneficiare, inclusiv compararea acestora cu bugetele din anii precedenți, cu bugetele altor localităţi similare și importanţa acestora pentru dezvoltarea locală. Expert-Grup, pe lângă aceste instrumente, va elabora ghiduri și va instrui părţile interesate locale, în special reprezentanţii administraţiei publice locale și membrii Coaliţiilor pentru transparența bugetară locală, în ceea ce priveşte implementarea ambelor instrumente. Ca urmare, localităţile beneficiare vor continua să implementeze aceste instrumente importante după încheierea proiectului. 

Obiectivul 5. Creşterea nivelului de participare la procesul bugetar. Organizarea la nivel local a şedinţelor publice, cu participarea reprezentanţilor OSC-urilor, sectorului privat, instituţiilor publice și factorilor de decizie, pentru discutarea proiectelor de buget pentru anul următor. Coaliţiile pentru transparența bugetară locală vor juca un rol major în organizarea și participarea la aceste ședințe. De asemenea, instrumentele de responsabilizare socială enumerate la obiectivul 3 (bugetele locuitorilor și analiza bugetară independentă) vor contribui și ele la desfăşurarea acestor şedinţe, astfel încât discuţiile să fie bazate pe dovezi și să implice persoane care înţeleg prevederile proiectelor de legi ale bugetelor anuale.

Obiectivul 6. Diseminarea informaţiilor despre documentele bugetare. Implementarea unei campanii de comunicare pentru populaţie, la nivel central și local, cu privire la procesele bugetare, necesitatea de implicare în consultări și monitorizarea bugetelor, și instrumentele privind cel mai practic mod de implicare. Campania va consta în elaborarea a 5 infografice, în limbile română și rusă, care vor fi difuzate activ pe rețelele de socializare și pe portalurile de știri online care se bucură de cea mai mare popularitate. La fel, infograficele vor fi tipărite sub formă de pliante și vor fi diseminate în localitățile beneficiare ale proiectului.

 

Tipărește

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a  agendei de reforme prioritare a  Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor  Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!

Expert-Grup te întreabă: Ce parere aveți despre măsurile Guvernului privind gestionarea efectelor economice și sociale ale pandemiei Covid-19? (alegeți maxim 3)

×

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: