Reducerea sărăciei extreme și a foamei: aportul societății civile și sectorului privat la atingerea țintelor naționale ale ODM 1 în Republica Moldova

Tipărește
Data publicării: Miercuri, 21 Noiembrie 2012
Accesări: 73492

Raportul în cauză analizează rolul societăţii civile şi a sectorului privat din Republica Moldova în realizarea Obiectivului 1 de Dezvoltare a Mileniului „Eradicarea sărăciei extreme şi a foametei” (ODM 1). În cadrul studiului au fost intervievați atât reprezentanţii societăţii civile şi ai sectorului privat, cât şi ai instituţiilor guvernamentale de resort şi organizaţiile internaţionale corespunzătoare. Documentul evaluează tendințele majore și situația actuală în domeniul ODM 1. Sunt studiate practicile utilizate de organizațiile societății civile în promovarea țintelor ODM 1, inclusiv advocacy de politici, prestarea de servicii, sensibilizare si informare și promovarea bunelor practici. Rolul sectorului privat este studiat din perspectiva responsabilității sociale corporative, filantropiei și activităților comunitare și angajării în dialogul de politici. Studiul se încheie cu o serie de recomandări menite să amplifice rolul sectorului privat și al societății civile în îndeplinirea țintelor ODM 1.

 

Autori:
Tipărește

Implicare

 


 

baner-scoala-mea-expert-grup

 UE-Moldova