Îmbunătăţirea sănătăţii materne: aportul societății civile și sectorului privat la atingerea țintelor naționale ale ODM 5 în Republica Moldova

Tipărește
Data publicării: Miercuri, 21 Noiembrie 2012
Accesări: 73294

Raportul în cauză analizează rolul societăţii civile şi a sectorului privat din Republica Moldova în realizarea Obiectivului 5 de Dezvoltare a Mileniului „Îmbunătățirea sănătății materne” (ODM 5). În cadrul studiului au fost intervievați atât reprezentanţii societăţii civile şi ai sectorului privat, cât şi ai instituţiilor guvernamentale de resort şi organizaţiile internaţionale corespunzătoare. Documentul evaluează tendințele majore și situația actuală în domeniul ODM 5. Sunt studiate practicile utilizate de organizațiile societății civile și a sectorului privat în promovarea țintelor ODM 5 prin advocacy de politici, prestare de servicii precum și informarea și sensibilizarea opiniei publice. Studiul se încheie cu o serie de recomandări menite să amplifice rolul sectorului privat și al societății civile în îndeplinirea țintelor ODM 5.

 

Descarcă publicația

Autori:
Tipărește

Implicare

 


 

baner-scoala-mea-expert-grup

 UE-Moldova