Recomandări către ANRE privind noua metodă de aplicare a prețurilor la benzină și motorină

Foto: Sputnik Foto: Sputnik
Data publicării: Luni, 14 Martie 2016
Autori:
Accesări: 8437

În contextul evidențierii unor perturbații accentuate în ultimii ani pe piața produselor petroliere din Republica Moldova, precum și reieșind din evoluţiile preţurilor la aceste produse, atât pe plan intern, cât și extern, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a propus spre examinare o nouă Metodologie de calculare a prețurilor la aceste produse, care constă dintr-un set de măsuri care ar exclude reglementări şi prevederi inutile și concomitent ar contribui la ridicarea rolului regulatorului independent (ANRE) în domeniu.

Deși per ansamblu obiectivul de bază al inițiativei date este clar, aceasta nu este urmată de careva fundamentări economice care ar argumenta utilizarea noii Metodologii, dar și scenarii concrete vizavi de efectele prevederilor (chiar și retroactive) incluse în noul document. Prin urmare, ne-am propus să efectuăm o scurtă analiză a inițiativei date prin prisma impactului pe care îl poate avea noua Metodologie.

De ce avem nevoie de o nouă metodologie?

Actuala metodologie s-a dovedit a fi ineficientă în procesul de reglementare a pieței produselor petroliere din Republica Moldova, principalele eșecuri ale acesteia fiind evidențiate în continuare:

 • Metodologia actuală de calculare a preţurilor la produsele petroliere este una ineficientă, întrucât de jure actuala Metodologie are drept scop menținerea unui nivel just al prețurilor care ar acoperi cheltuielile relevante, precum și o rată rezonabilă de rentabilitate. De facto, însă, în contextul carențelor cadrului concurențial, rentabilitatea raportată a companiilor este inferioară limitei admise, iar plafonarea acesteia la limita maximă de 10% este una absolut inutilă. Problema constă în transparența redusă a cheltuielilor care se iau în considerare la calcularea preţului (practic orice cheltuieli pot fi incluse formula de calcul a prețurilor). Respectiv, cererile de majorare a prețurilor sunt mai curând formale (inclusiv verificarea corectitudinii de către ANRE în termen de 3 zile) care poate surveni indiferent de cheltuielile suportate.
 • Nivel nejustificat de înalt al prețurilor la produsele petroliere (fără taxe) în comparație cu prețurile la aceste produse în țările UE, implicând astfel supraprofituri pentru companiile petroliere locale. Analiza comparativă a cheltuielilor (transport, asigurare, manipulare, depozitare, salarii, etc.) și a profiturilor aferente comercializării cu amănuntul (în continuare marja) a produselor petroliere din Moldova, relevă faptul că acestea sunt superioare celor mai dezvoltate țări din UE. 

figura 1

Evident un nivel atât de înalt al acestor valori ar putea fi explicat prin faptul că Republica Moldova este un net importator al acestor produse, fapt ce creează presiuni adiționale asupra prețurilor de achiziție. Cu toate acestea, nivelul acestor marje în Moldova este mai înalt sau cel puțin la acelaşi nivel chiar în comparație cu unele țări net importatoare de produse petroliere și unde nivelul de trai și, respectiv, al inputurilor (spații de stocare, salarii, servicii comunale etc.) este mult mai mare.

figura 2

De fapt, o cauză majoră a acestui fenomen ar putea fi carențele în politica de cheltuieli a unor companii petroliere din Moldova (atât timp cât este posibilă includerea practic oricăror cheltuieli care argumentează preţul final), precum și cadrul concurențial deficient care, în paralel cu actuala metodologie de calculare a prețurilor, nu motivează companiile să-și eficientizeze cheltuielile.

 • Necorelarea prețurilor de comercializare a produselor petroliere cu fluctuațiile prețurilor înregistrate la bursele internaționale și regionale (Platts), fapt ce în virtutea deficiențelor cadrului concurențial și a celui regulator din sector (menţionate mai sus) ar putea permite unor companii să practice metode inechitabile de calculare și ajustare a prețurilor cu amănuntul.

figura 3

 

Astfel, datele aferente relevă mai multe perioade în care acestea au stabilit prețurile la aceste produse în mod nejustificat, obținând în așa mod supraprofituri (ținând cont că vânzarea produselor petroliere este încă o piață neliberalizată pe deplin). Din figura de mai jos, putem constata cu certitudine că în Republica Moldova există perioade în care prețurile la produsele petroliere nu sunt formate în mod corect: companiile petroliere sunt reticente la ajustarea prețurilor în sensul diminuării în perioade de ieftinire a carburanților la bursele internaționale.

figura 4

Noua Metodologie propusă de către ANRE

Reieșind din cele prezentate mai sus, devine evidentă necesitate amendării cadrului regulator prin elaborarea unei noi Metodologii care ar exclude reglementări şi prevederi inutile, precum şi ar conduce la simplificarea acesteia, concomitent cu posibilitatea impunerii unui caracter autonom în cazul aplicabilității (întru evitarea unor ingerințe în procesul administrării), dar și ridicarea rolului regulatorului independent (ANRE) în domeniu.

Astfel, în noua Metodologie propusă de către ANRE se propune ca prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale să se calculeze în baza cotațiilor Platt’s Mediterranean (întrucât anume acestea sunt prețurile de referință pentru majoritatea tranzacțiilor cu produse petroliere din zonă), iar pentru gazul lichefiat în baza cotațiilor Argus DAF Brest propane-butane mix, dar și a unei marje comerciale specifice care ar include toate cheltuielile aferente comercializării produselor petroliere și nemijlocit profitul aferent, precum și cota accizelor și cota taxei pe valoarea adăugata în conformitate cu Codul Fiscal. De asemenea, în sensul stabilirii unor valori cât mai corecte în corelaţie cu calitatea produselor petroliere principale, ținând cont de faptul că cotaţiile Platt's figurează doar pentru 2 produse petroliere (de altfel de cea mai înaltă calitate), vor fi utilizate rate de multiplicare în funcție de cotația Platts existentă.

Aspecte pozitive: teoretic, modificările conceptuale propuse de către ANRE vor limita reticențele companiilor petroliere vizavi de evoluțiile cotațiilor pe bursele regionale, fapt ce în virtutea deficiențelor cadrului concurențial și a celui regulator din sector admit practicarea unor metode inechitabile de calculare și ajustare a prețurilor cu amănuntul la produsele petroliere, iar principalele beneficii rezidă în următoarele aspecte:

 • Reieșind din faptul că marjele admise vor fi cele maximale, iar costurile diferă de la un operator la altul, calibrarea prețurilor va fi la discreția acestora, conducând nemijlocit la diversificare.
 • Dezicerea de Metodologia de formare a prețurilor cu prevederi inutile (rentabilitate maximă admisă de 10%), care admite ajustarea neargumentată a prețurilor, și implicit a supraprofiturilor.
 • Asigurarea stabilirii unor prețuri cât mai juste la aceste produse, ținând cont de fluctuațiile existente la bursele internaționale și regionale (Platts), evitând orice reticențe pe această piață.
 • Stabilirea unor prețuri la produsele petroliere în strictă concordanță cu calitatea acestora, luând în considerare cotațiile Platts.
 • Încurajarea utilizării eficiente a resurselor financiare de către managementul companiilor din sector, inclusiv prin eliminarea costurilor neargumentate.

Aspecte negative. Deși aparent inițiativa dată se încadrează în logica noii abordări în partea ce ține determinarea prețurilor la produsele petroliere, aceasta nu este însoțită de careva fundamentări în baza unor modelări sau scenarii (Nota informativă nu conține astfel de date, iar Analiza Impactului de Reglementare lipsește). Mai mult ca atât, doar enunțarea utilizării unor coeficienți / indicatori nu este suficientă fără probarea acestora prin metode empirice.

De altfel, stabilirea marjei pentru primul an de aplicare a Metodologiei va fi în baza marjei stabilite indirect (prețul mediu de vânzare (fără taxe) minus prețul Platts) pentru anul precedent (adică anul 2015). Totuși ținând cont de faptul că anume în această perioadă au avut loc 2 evoluții cu impact major asupra pieței petroliere (devalorizarea monedei naționale și diminuarea drastică a prețului la produsele petroliere pe piețele internaționale care implicit a condus la creșterea speculativă a marjei respective de la 1,9 lei/litru în 2014 la 3,57 lei/litru în 2015), nu este oportună utilizarea acestei perioade drept referință pentru stabilirea marjei comerciale specifice. Astfel, ar fi mai rațională estimarea prin metode empirice a perioadelor în care prețurile produselor petroliere pe piața internă au fost ajustate într-o manieră corespunzătoare dinamicii cotațiilor Platts, dar și evaluarea acestora pentru perioade mai mari de timp (de ex. ultimii 3 ani).

De altfel, ar fi cel puțin naiv să nu admitem pentru perioadele viitoare cotații mai superioare pentru produsele petroliere (în contextul în care acestea la moment au atins minimul din ultimii 15 ani), care în tandem cu  accize majorate și cu o inflație prognozată la 2 cifre pe fundalul unei eventuale devalorizări a monedei naționale ar conduce la o escaladare a prețurilor la produsele petroliere.

figura 5

Pentru a vizualiza impactul modificării variabilelor asupra evoluției prețurilor la produsele petroliere, găsiți mai jos aplicația interactivă elaborată în baza noii Metodologiei propuse de ANRE. Astfel, aplicația permite vizualizarea impactului unei eventuale aplicări a noii metodologii, inclusiv aplicarea retroactivă (ce ar fi fost dacă era aplicată metodologia propusă vs. ce a fost de facto), dar și eventuala modelare a modificării variabilelor conținute în formula de calcul.

Accesează aplicația

 

Concluzie

Conceptul noii Metodologii în sine este unul foarte binevenit în condițiile actuale, însă este necesară o calibrarea mai atentă a tuturor variabilelor incluse în formulă. De altfel, asemenea inițiative necesită fundamentare foarte minuțioasă în baza estimărilor empirice cu includerea unor modele și scenarii care ar anticipa modificarea statu-quo-lui.

 


Autor: Vadim Gumene, director program Expert-Grup. Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Tipărește

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a agendei de reforme prioritare a Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: