Rambursarea TVA aferentă investițiilor de capital - o inițiativă bună cu consecințe dubioase

Data publicării: Joi, 29 Septembrie 2011
Autori:
Accesări: 5052

Comentariul economic nr. 114

Conform proiectului politicii bugetar-fiscale, la 1 Ianuarie 2012 vor intra în vigoare noi prevederi TVA ce vor afecta deopotrivă activitatea agenților economici și bugetul de stat. Deși inițiativele fiscale TVA pot avea un efect benefic asupra mediului de afaceri, impactul pe care acestea îl vor avea asupra bugetului de stat este mai dificil de evaluat. În cadrul acestei analize vom încerca să anticipăm atât oportunitățile, cât și problemele asociate cu rambursarea TVA aferentă investițiilor de capital.    

În Moldova, ca și în toate statele europene, Taxa pe Valoare Adăugată (TVA) constituie principala sursă de venit la bugetul de stat. Astfel, în ultimii trei ani ponderea încasărilor TVA în totalul veniturilor bugetare RM a variat între 53% și 56%. De regulă valoarea cumulată a TVA colectată la bugetul de stat într-o anumită perioadă este determinată de patru parametri: (1) cota TVA; (2) legislația fiscală pe TVA; (3) eficiența serviciului fiscal de stat și evident (4) performanța agregată a agenților economici. Este bine cunoscut faptul că primii 3 parametri au un impact direct asupra celui din urmă. În continuare ne vom axa preponderent pe legătura dintre legislația fiscală pe TVA (2) și performanța agenților economici (4) în lumina prevederilor TVA ce vor intra în vigoare începând cu Ianuarie 2012. De asemenea vom încerca să vedem în ce mod va fi afectat bugetul de stat de aceste două variabile.

Deși povara TVA este suportată de consumatorul final, agentul economic acționează ca intermediar în lanțul de colectare a taxei. La finalul unei perioade fiscale, o companie comercială înregistrată în scopuri TVA[1] este obligată să depună un decont în care va raporta suma TVA colectată (din prestări de servicii sau livrări de bunuri) și suma TVA deductibil (taxa aferentă achizițiilor de bunuri și servicii). În cazul în care suma deductibilă este mai mare decât suma colectată, agentul economic are dreptul să ceară rambursarea diferenței[2]. Companiile ce se află în faza de investiții și nu derulează activități economice (prin urmare, nu colectează TVA) sunt pe poziție constantă de rambursare. Dar au oare aceste companii „inactive” dreptul să ceară restituirea taxei de rând cu companiile ce și-au lansat deja activitatea? În cazul Moldovei răspunsul este: și da, și nu…. Să vedem de ce.

Potrivit legislației fiscale în vigoare întreprinderile ce efectuează investiții de capital[3] și sunt înregistrate în scopuri TVA pot solicita rambursarea TVA chiar înainte de a începe să deruleze operațiuni ce permit deducerea TVA aferentă achizițiilor. Totuși până la sfârșitul anului 2011 prevederea în cauză va viza doar companiile localizate în afara orașelor Bălți și Chișinău. La rândul lor, companiile din Chișinău și Bălți compensează TVA colectat cu cel deductibil până în momentul în care datoria statului față de agentul economic este eliminată. Cu alte cuvinte, statul stinge suma TVA acumulată în perioada investițională din contul obligațiilor fiscale viitoare (ce survin după lansarea activității economice).

În esență, prevederea curentă presupune blocarea sumelor TVA aferente achizițiilor efectuate de companii în perioada premergătoare activității economice. Totuși această „mică” restricție la rambursarea TVA are un impact devastator asupra fluxului de numerar și de multe chiar asupra deciziei de lansare a unui proiect investițional. Potrivit Cadrului Bugetar pe Mediu 2012-2014, începând cu anul 2012 mecanismul de restituire de TVA la investiții de capital o să vizeze toți agenții economici, independent de localizarea geografică. În condițiile în care orașele Chișinău și Bălți sunt mult mai atractive pentru investitori de cât restul Moldovei, extinderea teritorială a prevederilor curente ar putea să încurajeze atât investițiile străine directe, cât și cele locale. Într-o oarecare măsură, această prevedere fiscală va compensa efectul eliminării cotei de 0% aplicate la veniturile reinvestite.      

Totuși, cum se întâmplă de cele mai multe ori, o prevedere fiscală ce favorizează agentul economic are un efect negativ asupra bugetului de stat (cel puțin pe termen mediu). Deși sumele nete de TVA (colectate și rambursate) nu vor fi afectate, mișcarea resurselor bugetare va avea o altă dinamică după ce prevederea ce vizează restituirea TVA va intra în vigoare. Chiar și în contextul legislației actuale rambursările TVA sunt reținute cu luni de zile! Deci pe cât de fezabilă este această inițiativă fiscală? Probabil autorii noilor prevederi legislative au anticipat aceste riscuri, deoarece conform variantei preliminare a legislației din 2012 restituirea TVA aferentă investițiilor capitale va avea loc după expirarea a 6 perioade fiscale de la perioada fiscală în care au fost efectuate investiţiile, și nu în 45 de zile ca în restul cazurilor. Acum rămâne de văzut dacă extinderea termenului va asigura un mecanism de rambursare funcțional.

În concluzie, pe cât de încurajatoare pentru mediul de afaceri nu ar fi inițiativele fiscale promovate de Ministerul Finanțelor, sperăm că acestea sunt corelate cu posibilitățile reale. Este absolut evident faptul că mediul de afaceri va privi cu mult entuziasm această nouă prevedere. Totuși, beneficiile eventuale pe care le oferă rambursarea TVA aferentă investițiilor de capital pot fi valorificate doar în cazul în care sunt îndeplinite două condiții esențiale: 1) serviciul fiscal de stat va face față necesităților sporite de inspecții fiscale (ce vor trebuie efectuate în vederea rambursării TVA la investițiile de capital); 2) resursele bugetare vor permite rambursarea sumelor solicitate de agenții economici în timp util. Dacă aceste condiții nu vor fi realizate și vor apărea blocaje noi, inițiativa dată va dezamăgi comunitatea de afaceri, în loc să o încurajeze. 


[1] În conformitate cu prevederile articolului 112 din Codul Fiscal RM

[2] Dreptul poate fi exercitat în condițiile prevăzute de Cod Fiscal al RM (i.e. sunt prezentate documentele justificative ce susțin dreptul de deducere)

[3] Cu excepţia investiţiilor cu destinaţie locativă şi investiţiilor în mijloace de transport (articolul 1011, Cod Fiscal al RM)

Acest document apare în cadrul proiectului „Promovarea bunei guvernări prin analiză și prognoză economică independentă” realizat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” cu susținerea Fundaţiei Est - Europene din resursele financiare acordate de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Mesajul aparține Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” și nu reflectă neapărat punctul de vedere al finanţatorilor.

Tipărește
Autori:

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a  agendei de reforme prioritare a  Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor  Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!

Expert-Grup te întreabă: Ce parere aveți despre măsurile Guvernului privind gestionarea efectelor economice și sociale ale pandemiei Covid-19? (alegeți maxim 3)

×

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: