Drepturile Consumatorului revin în vizor – inovații 2012

Data publicării: Luni, 30 Ianuarie 2012
Autori:
Accesări: 5712

Comentariul economic nr. 134.

Începând cu 1 ianuarie 2012 Guvernul a părăsit postul de simplu „observator”, asumându-și un rol activ în protejarea drepturilor consumatorului. Astfel, a fost înființată Agenția de Protecție a Consumatorilor, o nouă autoritate cu personalitate juridică separată și un spectru mai larg de influență și control al pieții. Schimbările instituționale au fost complementate de unele modificări în cadrul legislativ. În analiza ce urmează ne propunem să revizuim cele mai importante inovații în această sferă și să evaluăm impactul potențial al acestora.

Drepturile consumatorului în Moldova - scurt istoric

Pe parcursul ultimului deceniu subiectul drepturilor consumatorului în Moldova a creat multă confuzie și a ridicat multe semne de întrebare. Autoritățile oficiale recunosc că structura instituțională și responsabilitățile alocate organizațiilor responsabile nu erau capabile să protejeze drepturile consumatorului în mod eficient. Funcția a fost transferată de la o autoritate publică la alta de mai multe ori, însă prin această reorganizare continuă nu s-a obținut nimic altceva decât haos. Organizațiile obștești au încercat să compenseze ineficiența legislativă și instituțională, dar lipsa unor verigi decizionale limitează rolul și impactul acestora. Până nu demult consumatorii se aflau într-o situație dificilă: să accepte condițiile și calitatea impusă de producător/vânzător sau să renunțe la consumul de bunuri și servicii de care nu sunt siguri.

Trebuie să recunoaștem, Guvernul a întreprins mai multe tentative de a instala un mecanism funcțional în această sferă. Astfel, în 2005 a fost înființat Serviciul pentru Standardizare și Metrologie (SSM) în funcțiile căruia intrau, alături de altele, și de protecția drepturilor consumatorului. În 2007 Ministerul Economiei și Comerțului (MEC) a încercat să îmbunătățească situația, aprobând Strategia Naţională în domeniul Protecţiei Consumatorilor pentru perioada 2008-2012[1] (Strategia 2008-2012). Strategia 2008-2012 urma să asigure transparența procesului de control și să aloce sarcini și responsabilități mai multor autorități ce urmau să se ocupe de protecția consumatorului. De asemenea, în Strategie se menționa expres necesitatea de instaurare a „unei autorităţi autonome cu un grad suficient de împuterniciri şi independenţă”. Drept rezultat, în aprilie 2008 funcțiile SSM au fost preluate de către o subdiviziune MEC  - Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor (IPSSPMPC).

De rând cu multe alte decizii luate de guvern în ultimii câțiva ani, elaborarea Strategiei 2008-2012, în general, și crearea IPSSPMPC, în particular, au fost inspirate de curente similare din UE, mai exact, de Strategia privind politicile în domeniul protecției consumatorilor pentru anii 2007-2013. Deși această tendință de a „imita” politicile UE nu este neapărat una rea, experiența ne arată că asemenea acțiuni sunt adeseori întreprinse doar cu scopul de a demonstra pregătirea Moldovei de integrare europeană și nu cu scopul de a rezolva problema în sine. Cum și era de așteptat, Strategia aprobată de guvern în 2008 avea un caracter „demonstrativ” și nu a fost capabilă să schimbe situația, cel puțin spre bine. Astfel, după doar 3 ani de la înființare a IPSSPMPC, reprezentanții MEC au început să analizeze posibilități de restructurare a subdiviziunii.  

Inovații instituționale – un pas înainte?

În decembrie 2011 Guvernul a aprobat decizia[2] de a înființa Agenția pentru Protecția Consumatorului (APC). APC fost instituită ca rezultat a restructurării IPSSPMPC și este o autoritate autonomă cu personalitate juridică separată. Denumirea succintă a instituției sugerează o concentrare exclusivă asupra drepturilor și problemelor consumatorilor – în sfârșit acest domeniu se bucură de o atenție aparte! Dar, înainte de a face careva concluzii vizavi de șansele de succes, să vedem în ce măsură această nouă instituție diferă de predecesorul său.

  1. Începând cu ianuarie 2012 statul a preluat un rol pro-activ de supraveghere a drepturilor consumatorului. Astfel, spre deosebire de IPSSPMPC, APC este persoană juridică independentă și este împuternicită să reprezinte interesele consumatorilor în instanță și să le ajute la soluționarea litigiilor survenite cu agenții economici;
  2. O altă inovație ține de penalizarea agenților economici ce încalcă prevederile legislației din domeniul drepturilor consumatorului. APC este împuternicită să impună penalități direct, fără să apeleze la instituții-terțe. Această nouă prevedere va elimina mai multe proceduri administrative ce anterior îngreunau exercitarea funcției de controlul și supraveghere a pieții de către fosta autoritate în domeniu (IPSSPMPC);
  3. APC va fi împuternicită să controleze în ce măsură produsele şi serviciile plasate pe piaţă corespund cerinţelor prescrise şi/sau declarate. Deși IPSSPMPC avea o funcție similară, APC va aplica o procedură nouă în acest sens. Astfel, angajații APC vor efectua cumpărături de control ce presupun achiziționarea unor bunuri și supunerea acestora expertizei. 
  4. Autoritatea va avea câteva subdiviziuni teritoriale, fără personalitate juridică separată.  Aceste reprezentanțe ale agenției vor permite supravegherea eficientă a piețelor de desfacere regionale și, astfel, vor simplifica funcția de control ce anterior era exercitată la distanță.

În concluzie, putem afirma că APC va avea un spectru mult mai larg de drepturi și împuterniciri de cât instituțiile predecesoare. Esența acestei inovații instituționale se rezumă la alocarea către o singură instituție a unui spectru de funcții complementare. Aici ne referim, întâi de toate, la funcțiile de control și penalizare a agenților economici, supraveghere a pieții și înaintarea inițiativelor legislative în domeniul protecției consumatorului. Evident, acest grad de autonomie va garanta o eficacitate sporită a APC, însă armonizarea cadrului legislativ de care se va ghida noua instituție este absolut esențială pentru a asigura un mediu favorabil de executare a sarcinilor.     

Inovații legislative

MEC a susținut reforma instituțională cu unele modificări legislative în domeniul drepturilor consumatorului. Modificări esențiale au survenit în cadrul legii privind protecția consumatorului[3], mai exact, aici a fost extinsă și concretizată lista de practici comerciale abuzive. Adițional, guvernul a aprobat noua Hotărâre de Guvern[4] cu privire la comerțul cu amănuntul în cadrul căreia sunt specificate obligațiile agenților economici vizavi de consumator. Toate aceste modificări susțin interesele consumatorului, oferindu-i mai multe drepturi.

Totuși cele mai importante schimbări vor intra în vigoare pe parcursul anului 2012, după ce guvernul va aproba legea privind clauzele abuzive din contractele încheiate cu consumatorii. În mod special, autoritățile sunt preocupate de practica larg răspândită a băncilor de a semna contracte de creditare ce conțin clauze disproporționale. Astfel clientul este deseori defavorizat fiind expus unui risc financiar major în caz de neplată a unor rate relativ mici. 

Separat, guvernul lucrează activ asupra modificărilor legislative la actele normative ce prevăd răspunderea pentru prejudiciul cauzat de produsele cu defect. În acest sens, la sfârșitul lunii ianuarie 2012 MEC a derulat o întâlnire consultativă cu reprezentanții mediului de afaceri. MEC preconizează să implementeze unele modificări ai Codului Civil şi să ajusteze măsurilor de sancţionare în Codului Contravenţional al Republicii Moldova.

Toate aceste tendințe, deși oarecum întârziate, sunt mai mult decât binevenite. Totuși este foarte important ca extinderea și fortificarea bazei legislative să fie bine sincronizată nu doar cu directivele UE, dar și cu alte acte legislative deja în vigoare. Acum obiectivul central al Guvernului trebuie să fie crearea unui cadrul legislativ funcțional în domeniul protecției consumatorului, nu atât pentru a demonstra cât de euroconformă este Moldova, cât pentru a salvgarda consumatorul.       

În concluzie…

Politica de transpunere a legislației comunitare derulată de către Guvern fără doar și poate a stat la baza inițiativelor recente ale MEC. Modificarea structurii instituționale și cadrului legislativ sunt menite să susțină prevederile complexe impuse de directivele europene în domeniul sanitar, metrologic, cel al conformității etc. Faptul că toate modificările și completările pachetului de legi ce țin de drepturile consumatorului sunt efectuate sincron, într-o perioadă relativ scurtă de timp, va asigura continuitatea și integritatea noilor prevederi. Consultările derulate de MEC cu reprezentații mediului de afaceri demonstrează predispoziția autorităților de a menține un dialog și de a negocia inovațiile legislative ce vor afecta deopotrivă consumatorii și agenții economici. În ceea ce privește efortul depus în 2011, și mai cu seamă înființarea APC, în anul 2012 vom avea ocazia să vedem dacă inițiativele MEC sunt capabile să facă o diferență față de felul cum consumatorii din Moldova s-au obișnuit până acum să fie tratați.


[2] Hotărârea de Guvern Nr. 765 din 09.12.2011 privind crearea Agenției de Protecție a Consumatorului şi aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale acesteia.
[3] Legea Nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor.
[4] Hotărâre de Guvern 931 din 08.12.2012 cu privire la desfășurarea comerțului cu amănuntul.  

 Acest material este realizat de Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Est-Europene, Guvernului Suediei, Sida sau Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA

.

Tipărește
Autori:

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a  agendei de reforme prioritare a  Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor  Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: