Este Transparența Bugetară un Moft sau o Necesitate?

Data publicării: Joi, 19 Iulie 2012
Accesări: 5466

Comentariul economic nr. 139.

Cercetarea realizată de EXPERT-GRUP pe baza unei metodologii internaționale arată că nivelul de transparență bugetară în Moldova poate fi evaluat cu 60 de puncte din 100 posibile, nivel similar cu cel al României, Ucrainei și Federației Ruse. Pentru comparație, Africa de Sud a înregistrat cel mai înalt scor de 92 de puncte în 2010.

Acest scor plasează Moldova la hotarul dintre categoria de țări „cu o informație puțin dezvăluită” și cea „cu o dezvăluire semnificativă”. Deși Moldova a realizat progrese în asigurarea transparenței, iar scorul obținut este unul destul de bun, efectul acestei „deschideri” încă nu este valorificat pe deplin.

În conformitate cu metodologia utilizată și bunele practici internaționale, un proces bugetar integral este definit prin 8 tipuri de documente: Propunerea preliminară de buget, Propunerea de buget a executivului, Bugetul pentru cetățeni, Bugetul aprobat, Rapoartele intermediare Raportul de mijloc de an, Raportul anual de executare, Raportul de audit.

Cel mai înalt nivel de dezvăluire al informației în Moldova („nivel extensiv”), este asigurat pentru Propunerea preliminară de buget și pentru Rapoartele intermediare de executare.

Veriga slabă este „Raportul anual de executare a Bugetului de Stat”, a cărui dezvăluire a informației corespunde nivelului „puțin dezvăluită”. Acest fapt în mare măsură reflectă o problemă generală privind procesul bugetar – problema unui nivel jos de responsabilitate a Executivului față de societate. Un alt neajuns major este că în Republica Moldova nu se elaborează Bugetul pentru Cetățeni, care presupune un format mai prietenos și un limbaj mai simplu decât cel tradițional utilizat.

Ce pot face instituțiile implicate în Procesul Bugetar pentru a spori transparența?

În prezent, autoritățile publice sunt axate în cea mai mare parte pe informare și foarte puțin pe comunicarea activă cu publicul larg. Pentru a beneficia pe deplin de participarea cetățenilor este necesar ca instituțiile implicate în procesul bugetar să-și formuleze politici privind consultările cu publicul, să stabilească exact agenda și obiectivele pentru consultările publice și să publice rapoarte privind contribuția publicului în acest proces. În particular:

Guvernul ar putea asigura:

 • Stipularea clară în actele legislative sau normative a documentelor ce vor fi puse la dispoziția publicului la fiecare etapă a procesului bugetar;
 • Adoptarea unei practici de publicare a rapoartelor sectoriale de executare a bugetului de către autoritățile publice respective;
 • Prezentarea unui Raport anual privind implementarea recomandărilor stipulate de Curtea de Conturi în rapoartele de audit a ministerelor și agențiilor;
 • Elaborarea Bugetului pentru Cetățeni, cel puțin pentru a reflecta conținutul Propunerii de Buget a executivului; Bugetul pentru Cetățeni ar putea fi primul pas în stabilirea unei comunicări cu publicul larg într-un limbaj accesibil acestuia.
 • Introducerea în programului școlar a ciclului gimnazial a studierii principalelor noțiuni privind bugetul public în Republica Moldova.

Legislativul:

 • În procesul de adoptare a Bugetului ar putea utiliza mai larg și mai activ consultările publice.
 • Ar putea organiza audierilor publice asupra executării de către Executiv a recomandărilor Curții de Conturi.

Curtea de Conturi:

 • Pentru sporirea vizibilității rezultatelor activității sale și a eficacității programului de audit, Curtea de Conturi ar putea să formuleze mai clar scopul și obiectivele ce țin de implicarea publicului;
 • De asemenea, se recomandă publicarea unu raport a rezultatelor obținute prin implicarea publicului larg sau reprezentanților acestuia în stabilirea programului de audit și nemijlocit în procesul de auditare.

În Republica Moldova o transparență mai mare în procesul bugetar ar avea un efect social și politic important. O bună parte din cetățeni au încă așteptări exagerate sau irealiste față de „conducerea” țării. Deseori publicul nu are o înțelegere clară a responsabilităților unei instituții publice, și nici de unde vin banii publici. O mai bună informare și implicare a cetățenilor în procesul bugetar ar avea și un efect pozitiv asupra unei mai bune înțelegeri a acestor subiecte. În fine, cetățenii mai informați devin mai responsabili nu numai în raport cu guvernanții, ci și față de ei înșiși. Antrenarea cetățenilor în procesul bugetar, inevitabil, face mai dificilă manipularea acestora, lucru care va contribui la stabilitatea politică și la responsabilizarea clasei politice.

Tipărește

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a agendei de reforme prioritare a Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: