Notă de poziție privind transparența și dezvăluirea informației aferente activității economice a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital de stat din Republica Moldova

Tipărește
Data publicării: Vineri, 11 Noiembrie 2016
Accesări: 8508

Rezultatele administrării întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital de stat din Republica Moldova indică asupra existenței unor carențe în materie de transparență în domeniu și implicit, evidențiază necesitatea consolidării eforturilor în sensul înlăturării neconformităților ce țin de accesul publicului la informațiile privind performanțele entităților date. De altfel, deficiențele menționate au la bază atât cadrul de reglementare general (chiar și facultativ), cât și absența mecanismelor efective de responsabilizare a tuturor părților implicate în activitatea de raportare externă a informației, menite să consolideze disciplina managerială și să eficientizeze gestionarea patrimoniului public.

În pofida eforturilor Guvernului de privatizare a proprietății publice, aceasta continuă să dețină o pondere importantă în mai multe sfere ale economiei naționale. Astfel că gestionarea, controlul și raportarea entităților economice cu capital de stat sunt foarte importante, inclusiv din perspectiva unor practici durabile de guvernanță corporativă. Concomitent, un șir de organizații internaționale, cum ar fi OCDE, Banca Mondială, FMI subliniază importanța asigurării transparenței activității acestora în raport cu publicul larg, în special în contextul amplificării dezbaterilor ce vizează datoria publică, corupția, conflictul de interese, economia subterană și sarcina fiscală. Spre exemplu, principiile OCDE pentru guvernanța corporativă a întreprinderilor de stat ilustrează în mod clar că absența transparenței poate indica asupra existenței unor eventuale carențe nu doar de ordin managerial în interiorul entităților economice în cauză, dar și asupra incapacității statului de a gestiona în mod eficient resursele disponibile.

De asemenea, există mai multe provocări specifice administrării entităților economice cu capital de stat care se reflectă implicit asupra transparenței, având la bază proximitatea acestora față de puterea executivă/legislativă, dar și față de factorii de decizie politică (uneori chiar afilierea la mediul politic). Concomitent, interferența menționată poate fi identificată drept un risc major pentru o guvernanță corporativă eficientă, care inter alia s-ar putea materializa în următoarele direcții:

• Angajamentele și responsabilitatea care derivă din această implicare formează un teren fertil pentru corupție;
• În anumite circumstanțe, poziția apriori favorabilă a entităților economice cu capital de stat poate denatura piața, din cauza concurenței neloiale sau a diferitor conflicte de interese;
• Posibilitatea ca alte entități economice ale statului sau organe de stat să acționeze atât în calitate de clienți, cât și furnizori, creează un risc potențial pentru desfășurarea unor achiziții publice corecte;
• Existența unei atitudini ”relaxate” față de acțiunile de verificare a respectării legislației, realizate de organele abilitate cu funcții de control;
• Statutul special al entităților economice cu capital de stat în raport cu sectorul privat, implică o protecție sporită față de unele riscuri majore, chiar și în cazul unui management deficient;
• Nu în ultimul rând, în lipsa exercitării unor presiuni din partea societății asupra managementului acestor entități care este aflat sub ”protectoratul statului”, este subminată motivația utilizării eficiente a fluxurilor financiare publice.
Aceste riscuri sunt și mai pregnante pe fundalul persistenței sentimentului în societate, precum că proprietatea publică nu funcționează în cel mai eficient mod sau că nu este administrată corespunzător. De altfel, opacitatea caracteristică gestionării proprietății publice nu face altceva decât să confirme ipotezele date, care ar putea indica asupra unor probleme sistemice la toate nivelurile.

Prin urmare, transparența și dezvăluirea informației aferente activității economice a acestor entități sunt vitale pentru administrarea eficientă a proprietății publice, în corespundere cu cele mai bune practici de guvernanță corporativă. De altfel, un sistem eficient de transmitere și propagare a informației într-un mod rapid și fiabil către publicul larg poate contribui nu doar la asigurarea integrității și eficienței proprietății publice, ci și poate servi drept mijloc de creștere a credibilității față de autorități și acțiunile acestora per ansamblu.

Citește nota de poziție  Прочитай Изложение Позиции Read the Position Note


Publicația a fost realizată cu susținere din partea Ambasadei Marii Britanii la Chișinău, prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare. Responsabilitatea pentru conţinutul acestei publicaţii aparţine autorului, şi nu neapărat reflectă poziţia Guvernului Britanic.

 

Tags: Natalia Chitii

test

Website test
Tipărește

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a  agendei de reforme prioritare a  Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor  Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!

Expert-Grup te întreabă: Ce parere aveți despre măsurile Guvernului privind gestionarea efectelor economice și sociale ale pandemiei Covid-19? (alegeți maxim 3)

×

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: