Notă de poziție privind transparența și independența ANRE

Tipărește
sursa foto:protv.md sursa foto:protv.md
Data publicării: Miercuri, 23 Noiembrie 2016
Accesări: 9636

Sectorul energetic al Republicii Moldova se confruntă cu o serie de provocări esențiale pentru securitatea energetică națională. Pe lângă dependența majoră față de aceeași furnizori externi , există o vulnerabilitate sistemică provocată de reglementarea insuficientă și deficientă a sectorului. Astfel, reglementatorul din domeniu (energie electrică, gaze naturale, energie regenerabilă, petrol, energie termică, dar și apă și canalizare), reprezentat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (în continuare – ANRE), se confruntă cu o serie de deficiențe , care afectează simțitor guvernanța energetică. Principalele probleme rezultă din defecte de ordin legal, instituțional și de administrare în domeniul reglementării, care diminuează independența și transparența ANRE la adoptarea deciziilor. Aceste neajunsuri se răsfrâng asupra intereselor consumatorilor finali și a operatorilor din sector, subminând stabilitatea și securitatea întregului sistem energetic.

Un rol semnificativ în reducerea efectelor negative legate de reglementare îl are transpunerea legislației europene, ca parte a angajamentelor Republicii Moldova față de Uniunea europeană prin Acordul de Asociere și față de Comunitatea Energetică. Mai exact, autoritățile sunt obligate să implementeze prevederile “Pachetului Energetic III” , care vizează în mod prioritar fortificarea reglementatorului din sector. Deocamdată aceasta s-a soldat cu revizuirea legislației privitor la gazele naturale și energia electrică (Mai 2016), unde se regăsesc prevederi actualizate legate de atribuțiile ANRE. Totodată, o abordare individualizată față de ANRE a fost adoptată prin inițiativa de amendare a legislației cu privire la energetică, care este depășită de cerințele și contextul energetic curent, datând din 1998 . În prezent, Proiectul de Lege cu privire la energetică se găsește în Parlament, fiind examinat în prima lectură pe 3 noiembrie 2016.

Necesitatea sporirii transparenței deciziilor de reglementare în sectorul energetic reprezintă una din condițiile acceptate de către autoritățile moldovenești pentru a accesa un program de finanțare din partea FMI. În scrisoarea de intenție, transmisă către FMI, autoritățile și-au asumat angajamentul de a consolida independența bugetară a ANRE și de a face procesul de numire a directorilor transparent și bazat pe merite. La fel, îmbunătățirea calității reglementării în sectorul energetic a figurat în “Foaia de parcurs a agendei reformelor prioritare”, inițiată de Guvern la începutul lui 2016 și realizată în perioada martie-august. Potrivit acestui document, Premierul și Parlamentul Republicii Moldova a solicitat evaluarea competențelor și capacităților ANRE de către Secretariatul Comunității Energetice, raportul de evaluare fiind publicat deja în septembrie 2016. În raportul Secretariatului , ANRE este diagnosticată cu o serie de constrângeri de ordin instituțional, operațional și decizional, care periclitează activitatea acesteia. Printre cele mai semnificative probleme din sector, inclusiv evidențiate în Raportul Secretariatului, se numără:

• Transparența redusă și prevederile vagi cu privire la procesul de numire și demitere a directorilor ANRE, fapt ce generează riscul unor conflicte de interes, abuzuri și influențe de ordin politic asupra activității și deciziilor instituției;

• Insuficiența criteriilor de selectare pentru numirea directorului general de către Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe, ceea ce produce obstacole în calea sporirii eficienței administrării ANRE și respectiv a reglementării întregului sector;

• Lipsa unui mecanism robust și incluziv de consultare pe marginea activității de reglementare. Parțial, acest lucru este determinat de tergiversarea instituirii Comitetului de experți pe lângă ANRE, lucru care limitează gradul de transparență și participare a actorilor relevanți din sector în procesul decizional al ANRE;

• Neasigurarea independenței financiare a ANRE, determinată de (in)acțiunile legislativului, responsabil de aprobarea bugetului ANRE, fapt ce poate împiedica funcționarea adecvată a instituției;

• Existența unor presiuni indirecte, de ordin politic și public, asupra deciziilor ANRE cu privire la ajustarea tarifelor pentru gaze naturale și energie electrică, în particular în perioada 2015-2016;

• Necesitatea creșterii nivelului de pregătire profesională a personalului prin traininguri.

Neajunsurile descrise mai sus explică de ce deciziile ANRE sunt lipsite de dinamică, dar și de susținerea publică, care a scăzut considerabil în perioada 2013-2016. Din acest considerent, sporirea transparenței și consolidarea independenței ANRE constituie obiective cruciale pentru restabilirea încrederii actorilor de pe piață (operatori de stat și cei privați, consumatori) în sustenabilitatea sectorului și stimularea investițiilor interne și externe în sector.

Citește nota de poziție  Прочитай Изложение Позиции Read the position note


Publicația a fost realizată cu susţinere financiară din partea Ambasadei Marii Britanii la Chişinău, prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare. Responsabilitatea pentru conţinutul acestei publicaţii aparţine autorului, şi nu reflectă neapărat poziţia Guvernului Britanic.

 

 

Autori:
Tags: Natalia Chitii

test

Website test
Tipărește

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a  agendei de reforme prioritare a  Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor  Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!

Expert-Grup te întreabă: Ce parere aveți despre măsurile Guvernului privind gestionarea efectelor economice și sociale ale pandemiei Covid-19? (alegeți maxim 3)

×

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: