Notă de poziție pe marginea inițiativei legislative privind amnistia fiscală și de capital

Tipărește
sursa foto: zgd.md sursa foto: zgd.md
Data publicării: Luni, 19 Decembrie 2016
Accesări: 17496

Adoptarea proiectului de lege nr. 452 privind liberalizarea capitalului și stimularea fiscală, care prevede în esență amnistia cvasi-fiscală și de capital, și a proiectului de lege nr. 451, aferent proiectului nr. 452, prezintă riscuri iminente pentru Republica Moldova, materializarea cărora va submina dezvoltarea țării pe termen lung. Riscurile țin de compromiterea principiului statului de drept, compromiterea luptei cu corupția și creșterea riscurilor de corupție în sectorul public, legalizarea spălării de bani și a evaziunii fiscale, erodarea și mai mare a imaginii sectorului bancar și răcirea relațiilor cu partenerii de dezvoltare. Principala sursă a acestor riscuri ține de componenta liberalizării capitalului fără posibilitatea autorităților statului de a verifica proveniența activelor declarate și includerea ca subiecți ai lieralizării a persoanelor cu funcții publice. Într-un stat de drept, corupția în sectorul public nu poate fi legalizată. 

Adoptarea proiectelor de lege nr. 452 și 451 în prima lectură a avut loc cu încălcarea principalelor reguli cu privire la transparența în procesul decizional și elaborarea actelor legislative. În principal, proiectele de lege nu au fost însoțite de o analiză de impact, inclusiv analiza impactului amnistiei din 2007, proiectele nu au fost supuse consultărilor publice, nu au fost avizate de Guvern până la adoptare și nu au fost însoțite de expertiza anticorupție. Proiectele de lege au fost înregistrate la Parlament la 1 decembrie 2016 și deja la 16 decembrie 2016 au fost adoptate în prima lectură. O asemenea grabă este fără precedent. Având în vedere complexitatea și riscurile pe care le comportă proiectele de lege, promovarea în asemenea grabă, cu sfidarea regulilor de elaborare și consultare publică a proiectelor de lege, ridică mari semne de întrebare cu privire la scopul adevărat al autorilor proiectului, inclusiv legătura acestuia cu modalități de legalizare a activelor provenite în rezultatul fraudelor din sectorul bancar din 2014 și modalități de reducere la zero a potențialului impact pozitiv asupra corupției din sectorului public al „pachetului de integritate” adoptat în vara anului 2016. De asemenea, promovarea în grabă a proiectelor de lege, în contextul creșterii spectaculoase a restanțelor fiscale în 2016, creează suspiciunea justificată că amnistia fiscală este promovată în grabă pentru acele persoane juridice care au știut / au fost informați din timp despre o eventuală amnistie fiscală.

În acest context, solicităm autorilor proiectelor de lege nr. 451 și 452 să le retragă, chiar dacă au fost adoptate în prima lectură.

Dacă se dorește cu adevărat ameliorarea climatului investițional, majorarea fluxului de investiții în activitatea de întreprinzător și diminuarea ponderii economiei subterane, așa cum declară autorii proiectului nr. 452 în nota informativă, autorii urmează să vină cu proiecte gândite complex, consultate cu toate persoanele interesate și cu mecanisme suficinte pentru a exclude riscurile de creștere a corupției, spălării de bani și a evaziunii fiscale.

Respectiv, solicităm demararea de către Parlament a unor consultări extinse și transparente cu societatea civilă, partenerii de dezvoltare, mediul de afaceri și alți actori relevanți cu privire la ajustarea din temelii a proiectelor de lege respective, în vederea excluderii definitive a riscurilor identificate în prezentul document, precum și alte riscuri evidențiate eventual de alți actori. Ținem să reiterăm importanța implicării societății civile în procesul decizional și obligațiile asumate de Parlament pentru a respecta regulile ce țin de transparența în procesul decizional. Parlamentul deja a încălcat regulile ce țin de transparența în procesul decizional la adoptarea în prima lectură a proiectelor de lege nr. 451 și 452. Adoptarea acestora și în lectura a doua fără consultarea publică conform normelor legale va demonstra că însuși Parlamentul și fiecare deputat care va adopta proiectele în lectura a doua nu respectă legislația. Acest lucru va submina și mai mult încrederea populației în Parlament, legitimitatea componenței actuale a acestuia și va constitui un indicator evident de lipsă de stat de drept în Republica Moldova.

De asemenea, solicităm demararea unei reforme complexe cu scopul diminuării considerabile a economiei informale. Anume aceasta trebuie să fie scopul decidenților de politici, iar amnistia fiscală și de capital nu trebuie să fie scop în sine (așa cum este percepută la moment). În acest sens, reforma trebuie să vizeze acțiuni mult mai fundamentale și eficiente decât amnistia propusă:

• Dezvoltarea sistemului de plăți electronice și descurajarea utilizării numerarului;
• Eficientizarea în continuare a administrării fiscale și elaborarea unui nou Cod Fiscal, în corespundere cu bunele practici internaționale;
• Majorarea amenzilor, dar și capacitatea autorităților de a depista cazurile de evaziune fiscală, ocupare sau remunerare informală; eventual, extinderea penalităților pentru ocupare informală și asupra angajaților.
• Revizuirea cotelor de impozitare în vederea unor eventuale ajustări pentru a stimula conformarea fiscală și a minimiza beneficiile evaziunii fiscale;
• Sporirea nivelului de informare și conștientizare a populației privind riscurile evaziunii fiscale și ocupării informale;
• Sporirea eficienței, durabilității și transparenței sistemului de pensionare;
• Creșterea transparenței privind procesul de emitere a documentelor permisive pentru companii, precum și diminuarea discreției funcționarilor publici în acest sens;
• Reformarea mecanismelor de exercitare a controalelor de stat, prin diminuarea numărului acestora în paralel cu sporirea eficienței și țintirii acestora;
• Alte acțiuni relevante, în conformitate cu bunele practici internaționale în acest domeniu.

Persoane de contact:

1. Centrul Analitic Expert-Grup – Adrian LUPUȘOR ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. );
2. Centrul de Resurse Juridice din Moldova – Nadejda HRIPTIEVSCHI ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ); Vladislav GRIBINCEA ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Citește comunicatul de presă: Inițiativa legislativă privind amnistia fiscală şi de capital comportă mari riscuri de creștere a corupției, spălării banilor și evaziunii fiscale.

Citește nota de poziție (RO) Citește nota de poziție (RU) Citește nota de poziție (EN) 

 

 

Tags: Natalia Chitii

test

Website test
Tipărește

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a  agendei de reforme prioritare a  Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor  Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: