Imprimă această pagină

Evaluarea transparenței în sectorul extractiv din Republica Moldova

Data publicării: Luni, 28 Septembrie 2020
Accesări: 958

Industria extractivă este o ramură economică cu impact semnificativ asupra mediului înconjurător și social. Problema bunei guvernări a sectorului extractiv este actuală și stringentă nu doar în țările dotate cu rezerve imense de substanțe minerale, dar în egală măsură și în cele cu puține rezerve, cum este Republica Moldova. Chiar dacă țara noastră are rezerve limitate de substanțe minerale, o proastă guvernare a sectorului poate avea consecințe negative semnificative asupra mediului și economiei naționale. Anume din acest considerent, trebuie să existe un cadru de reglementare clar și bine formulat, dar și un mecanism funcțional de punere în aplicare a cadrului normativ, care ar asigura acces transparent la resurse, utilizarea eficientă a acestora, în conformitate cu interesele publice, precum și respectarea normelor de protecție a mediului. Pentru atingerea acestui deziderat, toate procesele, pe întreg ciclul de valorificare a resurselor minerale, trebuie să aibă loc într-un mod transparent și participativ.

La nivel internațional au fost depuse eforturi semnificative în vederea identificării bunelor practici de guvernare în industria extractivă, un rol important fiind atribuit principiilor de transparență. Există mai multe inițiative, instrumente și mecanisme elaborate pentru a promova transparența în sectorul extractiv. Printre principalele mecanisme se numără Inițiativa de Transparență în Industriile Extractive (Extractive Industries Transparency Initiative – EITI)[1] și Carta Resurselor Naturale (Natural Resource Charter)[2]. La baza acestor mecanisme stau metodologii funcționale de evaluare nu doar a transparenței, ci și a modului de guvernare a sectoarelor extractive. Metodologiile respective sunt aplicate cu succes de mai multe țări pentru a estima și compara nivelul de transparență și buna guvernare a industriei extractive.

În Republica Moldova industria extractivă, din păcate, nu este încă în vizorul public și din acest considerent nu s-au depus eforturi semnificative de îmbunătățire a calității politicilor publice în acest domeniu.  Unul din raționamentele care explică de ce industria extractivă nu a fost în centrul atenției publice sau apărea cu intermitențe în vizorul public este că Republica Moldova nu dispune de rezerve de resurse minerale de importanță strategică, cum ar fi hidrocarburile, de exemplu. Dar chiar și puținele resurse minerale de care dispune țara noastră, dacă nu vor fi utilizate într-un mod eficient și transparent, vor duce la consecințe nefaste atât pentru economie, cât și pentru mediul înconjurător. Printre consecințele negative pentru economie ar fi dominarea unor grupuri de interese înguste , care ar profita de pe urma extragerii resurselor minerale și ar duce la proliferarea corupției. Aceste evoluții ar conduce la degradarea mediului înconjurător din cauza nerespectării cerințelor de mediu, iar costurile pentru prejudiciile aduse mediului ar fi transferate pe umerii populației. Aceste riscuri pot fi reduse prin asigurarea unui înalt nivel de transparență în sectorul extractiv din Republica Moldova, în conformitate cu bunele practici internaționale.

Acest raport vine să facă primul pas în evaluarea și promovarea transparenței în sectorul extractiv din Republica Moldova. Drept reper metodologic pentru evaluarea transparenței au fost alese metodologiile utilizate în cadrul IETI și Cartei Resurselor Naturale. La baza evaluării nivelului de transparență se utilizează un șir de întrebări care permit acoperirea tuturor aspectelor importante aferente întregului ciclu de procese din domeniul analizat. Totodată, trebuie să ținem cont de faptul că aceste instrumente au fost elaborate pentru țări care dispun de rezerve masive de resurse minerale și, în consecință, au un rol important în dezvoltarea industriei extractive. Întrucât rolul industriei extractive din Republica Moldova este destul de modest ca anvergură și structură, aceste metodologii au fost ajustate la condițiile locale. Prin urmare, a fost ales doar un set de întrebări care este relevant pentru Republica Moldova. Cuantificarea nivelului de transparență a fost realizată în baza unei grile, care reflectă un nivel de transparență, conform următoarelor calificative: (i)  nesatisfăcător, (ii) satisfăcător și (iii) bine.

Descarcă raport 

FaLang translation system by Faboba