Obligațiunile municipale – instrument de dezvoltare a comunităților locale

Tipărește
Data publicării: Joi, 12 Noiembrie 2020
Accesări: 1455

Acest studiu vine să exploreze unul din principalele instrumente viabile care ar putea fi utilizate de către Autoritățile Publice Locale (APL) pentru dezvoltarea localităților și fortificarea autonomiei locale – emisiunea de valori mobiliare. În practica internațională, acestea se mai numesc și obligațiuni municipale care reprezintă valorile mobiliare cu titlu de datorie emise de orașe sau alte forme administrativ teritoriale locale. În baza acestor instrumente, APL se pot împrumuta pentru a obține finanțare, de regulă, pentru investiții capitale. 

În Republica Moldova, deși legislația prevede posibilitatea emisiunii de obligațiuni municipale de către APL de toate nivelele, până la moment nicio astfel de entitate nu a făcut un asemenea pas. Cauzele sunt multiple, atât de ordin legislativ, investițional sau chiar de infrastructură financiară. Pe de o parte, interacțiunea cu piața de capital necesită competențe financiare și de prognozare economică deosebite din partea APL. Pe de altă parte, cadrul legislativ actual nu pare a fi favorabil atât emisiunii, cât și investirii în obligațiuni municipale. De asemenea, piața de capital națională rămâne în continuare în umbra sistemului bancar, posibilitățile oferite de aceasta fiind limitate, dar în același timp, puțin cunoscute.

Primul capitol face o incursiune în prevederile cadrului legislativ și normativ actual pentru a trece în revistă mecanismul de emisiune a obligațiunilor municipale. Este vorba despre condițiile în care pot fi emise obligațiuni municipale, scopul emisiunii avizul Ministerului Finanțelor, etapele procesului de emisiune precum și rambursarea împrumuturilor atrase urmare emisiunii de obligațiuni. Accentul este pus pe acele aspecte care limitează oarecum posibilitatea punerii în practică a acestui instrument și anume: (i) regimul fiscal inechitabil a investițiilor în obligațiuni municipale, (ii) limita de îndatorare de 20% din venituri excluzând transferurile cu destinație specială și (iii) imposibilitatea emisiunii de obligațiuni în valută. 

Al doilea capitol analizeaza practica internațională, deoarece în majoritatea statelor din regiune emisiunea de obligațiuni municipale reprezintă cel mai simplu mod de a atrage un bazin de investitori din afara sectorului bancar. În particular, capitolul a analizat mai detaliat evoluția pieței obligațiunilor municipale din 3 state din regiune, experiența cărora este relevantă pentru Republica Moldova, și anume România, Bulgaria și Serbia.

Al treilea capitol analizează veniturile APL, dacă permit acestea o adevărată autonomie financiară și cât de sustenabile financiar sunt acestea pentru emisiunea de valori mobiliare. Analiza bugetelor locale este crucială în contextul discuțiilor privind obligațiunile municipale, în vederea respectării normelor prudențiale și evitării transformării acestui instrument în aventuri financiare sau electorale. Capitolul analizează baza impozabilă locală, nivelul de îndatorare al APL și gradul de autonomie financiară a APL, în special din perspectiva emisiunii obligațiunilor municipale.

Al patrulea capitol prezintă oportunitățile emisiunii obligațiunilor municipale. Pe lângă avantajele și oportunitățile prezentate de obligațiunile municipale, sunt specificate criteriile care trebuie respectate pentru asigurarea succesului în utilizarea acestui instrument. 

Per ansamblu, prezentul studiu scoate în evidență barierele legale, fiscale, financiare și instituționale care împiedică APL-urile să emită valori mobiliare, precum și vine cu un set de recomandări de politici axate pe experiența altor state comparabile în vederea valorificării acestui instrument, cu respectarea normelor prudențiale și de bună guvernanță. 

Descarcă studiu  

Descarcă prezentare

Tags: Natalia Chitii

test

Website test
Tipărește

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a  agendei de reforme prioritare a  Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor  Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: