Echipa Expert-Grup

Accesări: 10169

Succesul unui centru analitic depinde integral de resursele sale umane, Expert-Grup angajează consultanți cu un înalt nivel de expertiză în cercetare și advocacy într-o serie de domenii. Membrii echipei noastre au făcut studii avansate în economie, drept și domenii conexe la universități europene, americane și moldovenești de top și sunt fluenți în limbile română, engleză, rusă și altele. Expert-Grup implementează un program de instruire continuă pentru angajați săi și oferă oportunități de lucru și de stagiu pentru tineri talentați și dornici de a începe cariera în domeniul de cercetare economică și de politici publice.

Doctorand la Institutul de Studii Economice, Universitatea Charles, Praga, Republica Cehă

MS în Economie și Finanțe, Universitatea Charles, Praga, Republica Cehă (2012)

MA în Administrarea Financiar-Bancară, Academia de Studii Economice din Moldova (2010)

Licențiat în Economie, Academia de Studii Economice din Moldova (2008)

Adrian Lupușor Director executiv

 • Responsabilități / Domenii de cercetare
 • Managementul strategic al organizației;
 • Managementul proiectelor individuale;
 • Dezvoltarea și monitorizarea implementării metodologiilor de cercetare economică și socială;
 • Cercetări în următoarele domenii: macroeconomie, dezvoltare economică, comerț extern, sector financiar, sistemul de pensii, demografie;
 • Responsabil de comunicarea cu partenerii instituției;
 • Coordonarea principalelor publicații ale Expert-Grup;
 • Elaborarea modelelor econometrice.

Doctorand în economie, Institutul de Economie, Finanțe și Statistică

MA, Academia de Administrare Publică a Republicii Moldova

Licențiat în economie, Academia de Studii Economice din Moldova

Alexandru Fală Director Program „Macroeconomie, prognoză și modelare economică”

 • Responsabilități / Domenii de cercetare
 • Elaborarea programatică, coordonarea și implementarea activităților de cercetare și advocacy în cadrul programului „Sectorul monetar și modelare economică”;
 • Cercetare economică în domeniile: politici monetare, indicatori macroeconomici, politici comerciale, strategii de dezvoltare regională, piețe și politici financiare, sistemul bancar, inflație, sisteme de pensii, demografie, modelare econometrică;
 • Acordarea suportului metodologic în elaborarea instrumentelor cantitative pentru cercetare.

MA în Economie, Universitatea Central Europeană, Budapesta, Ungaria (2007)

Licențiată în Economie și Finanțe, Academia de Studii Economice din Moldova (2005)

Ana Popa Directoare Program „Dezvoltare durabilă”

 • Responsabilități / Domenii de cercetare
 • Piața muncii și capitalul uman;
 • Creșterea economică durabilă și politici anti-sărăcie;
 • Economie demografică;
 • Cercetare, dezvoltare și inovație;
 • Management financiar în educație și sănătate.

MA în Studii Europene Interdisciplinare, Colegiul Europei (Natolin), Varșovia, Polonia

Licențiat în Științe Politice, Universitatea de Stat din Moldova

Denis Cenușa Director Program „Securitate energetică”

 • Responsabilități / Domenii de cercetare
 • Securitatea Energetică;
 • Economia Integrării Europene;
 • Economia Politică a Reformelor;
 • Relațiile Economice Internaționale;
 • Migrația.

MA în Economie, Academia de Studii Economice (2017)

Licențiat în Matematică Aplicată, Universitatea de Stat din Moldova (1985)

Dumitru Budianschi Director Program „Sectorul public: economie, finanțe, management”

 • Responsabilități / Domenii de cercetare
 • Elaborarea programatică, coordonarea și implementarea activităților de cercetare și advocacy în cadrul programului „Sectorul public: economie, finanțe, management”;
 • Cercetare economică în domeniile: managementul finanțelor publice, managementul public, reglementarea utilităților publice.

Diplomă Bancară, Institutul Bancar Român

Studii post-universitare în politici economice aplicate, Joint Vienna Institute, Viena, Austria

MA în Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din Moldova

Licență în Economie, Academia de Studii Economice din Moldova

Dumitru Pîntea Director de program „Mediu de Afaceri și IMM” 

 • Responsabilități / Domenii de cercetare
 • Sector financiar;
 • Comerț internațional;
 • Integrare europeană.

MA în Relaţii Internaţionale, Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova (2018)

Licenţiată în limbi moderne aplicate Engleza-Italiana, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine (2016)

Inga Agachi Asistentă de proiect

 • Responsabilități / Domenii de cercetare
 • Organizarea şi acordarea de suport logistic, administrativ şi de comunicare pentru evenimentele publice şi activităţile proiectelor;
 • Contribuirea cu suport de comunicare pentru implementarea obiectivelor proiectelor;
 • Monitorizarea apariţiilor mass - media online şi TV a organizaţiei;
 • Participarea la evenimentele publice de prezentare şi discutare a publicaţiilor din cadrul proiectelor;
 • Implementarea strategiilor şi campaniilor de comunicare;
 • Pregătirea materialelor necesare pentru prezentare publică şi difuzare.

MA în Studii Europene (specializare - drept UE), Centre international de formation europenne (2017); MA în Comerț Internațional (ASEM, 2010); Licență EMREI (ASEM, 2008).

Swedish Academy for Young Professionals (Guvernare locală prin prisma drepturilor omului, Lund, Suedia, 2017); John Smith Fellowship alumni (Edinburgh, Londra, 2013); Integrare economică și monetară în Europa (Joint Vienna Institute, Vienna, Austria, 2010);

Inga Iovu Manageră de dezvoltare

 • Responsabilități / Domenii de cercetare
 • Monitorizarea oportunităților de finanțare naționale și internaționale;
 • Ofertele tehnice și financiare pentru oportunitățile de granturi și tendere;
 • Participarea în procesul de identificare a experților relevanți și a partenerilor în consorții și proiecte.
 • Participarea în procesul de discuții preliminare/negocieri cu potențialii parteneri de consorții/proiecte, precum și cu potențiali și actuali donatori/clienți/beneficiari ai organizației.

MA în administrarea financiar-bancară, Academia de Studii Economice din Moldova (2004)

Licențiat în relații economice internaționale, Academia de Studii Economice din Moldova (2003)

Ion Gumene Director Program „Politici publice și reforma administrației publice”

 • Responsabilități / Domenii de cercetare
 • Ciclul politicilor publice: analiza ex-ante a impactului politicilor publice, procesul de luare a deciziilor, monitorizare și evaluare;
 • Reforma administrației publice: analiza funcțională, dezvoltare instituțională, planificare strategică și elaborarea politicilor publice, modernizarea serviciilor publice;
 • Cercetări în domeniul politicilor sociale: educație, sănătate, protecție socială;
 • Instruire în domeniile menționate.

Licențiată în Economie, Academia de Studii Economice din Moldova (2007)

Iulia Sîrghi-Zolotco Directoare Serviciu Administrativ, Financiar și Comunicare

 • Responsabilități / Domenii de cercetare
 • Elaborarea și menținerea sistemului informațional integrat de management și planificare financiară;
 • Asigurarea evidenței resurselor umane, financiare și materiale ale organizației;
 • Asigurarea efectuării transparente și competitive a achizițiilor organizației și concursurilor de ocupare a locurilor vacante;
 • Integrarea activităților proiectelor în sistemul intern de gestiune a activităților organizației;
 • Monitorizarea financiară a implementării proiectelor și pregătirea rapoartelor financiare.

Doctorat în Economie, Universitatea Montpellier, Franța (2016)

Masterat în Economie și Drept, Universitatea din Hamburg, Germania (2011)

Licență în Economie, Universitatea din Reims, Franța (2009)

Rustam Romaniuc Director Program „Economie Comportamentală”

 • Responsabilități / Domenii de cercetare
 • Economie comportamentală
 • Economie experimentală
 • Design politici publice

Licențiată în Jurnalism și Științe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova (2013)

Natalia Volontir

Natalia Volontir Specialistă în comunicare

 • Responsabilități / Domenii de cercetare
 • Comunicare și relații publice;
 • Marketing digital;
 • Marketing strategic.

Licențiată în Jurnalism și Științe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova (2013)

Sergiu Gaibu Director Program „Sectorul financiar-bancar”

 • Responsabilități / Domenii de cercetare
 • Managementul strategic al organizației;
 • Managementul proiectelor;
 • Kaizen of Operations și Tehnici de Dezvoltare Continuă;
 • Guvernanță corporativă, restructurarea organizațională;
 • Sectorul bancar;
 • Cercetări în următoarele domenii: macroeconomie, dezvoltare economică, sector financiar, investiții.

Licențiat în Economie, Academia de Studii Economice din Moldova (2003)

Sergiu Tornea Contabil-șef

 • Responsabilități / Domenii de cercetare
 • Ținerea evidenței contabile;
 • Elaborarea rapoartelor financiare, fiscale și statistice;
 • Efectuarea plăților.

Certificat în comerțul internațional, Institute of Export and International Trade, UK (Regatul Unit)  (2017);

Masterat în Finanțe Publice și Fiscalitate, Academia de Studii Economice a Moldovei (2013);

Licențiat în Finanțe și Bănci, Academia de Studii Economice a Moldovei (2011).

Stas Madan

Stas Madan Economist Superior afiliat programului „Mediu de afaceri și IMM”

 
 • Responsabilități / Domenii de cercetare
 • Mediul de afaceri și IMM;
 • Comerț internațional;
 • Monitorizarea vevoluțiilor macroeconomice și investiționale;
 • Studii sectoriale și concurențiale.

Masterand în Administrație Publică, Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova

MA în Managementul în Viniviticultură, Universitatea Tehnică din Moldova (2011)

Licențiată în Inginerie și Tehnologii Alimentare (2009)

Tatiana Savva Directoare program „Anticorupție și Integritate” 

 • Responsabilități / Domenii de cercetare
 • Cercetarea și suport analitic în domeniile: politici publice, date și bugete deschise, politici de dezvoltare ale sectorului agricol, management public.

Diplomă în politici economice aplicate - Joint Vienna Institute IMF Institute

Diplomă în implementarea angajamentelor OMC - International Development Law Organization and WTO Training Institute (Rome)

Master în Economie - Academia de Studii Economice din Moldova

Vadim Gumene Director Program „Politici comerciale și Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător”

 • Responsabilități / Domenii de cercetare
 • Prevederile comerciale ale Acordului de Asociere ZLSAC.

Masterat în Matematici Aplicate, Universitatea de Stat din Moldova

Licențiat în Economie, Academia de Studii Economice din Moldova

valerprohnitz

Valeriu Prohnițchi Director Program „Cercetare și metodologie”

 • Responsabilități / Domenii de cercetare
 • Modelare econometrică, prognoze macroeconomice;
 • Mediu de afaceri;
 • Agricultură;
 • Economia dezvoltării;
 • Migrație.
Tipărește

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: