Natalia Chitii

Natalia Chitii

test

Website URL: http://test
Marți, 22 Septembrie 2020 07:28

Cerere de ofertă: echipamente de birou

Centrul Analitic Independent Expert-Grup solicită oferte de preț pentru procurarea echipamentului de birou în corespundere cu specificațiile tehnice de mai jos:

Produs: Notebook; Cantitate: 1.

Cerințe tehnice minime:

 • Ecran: 15,6”;
 • Processor: 8 290 puncte sau mai mult în corespundere cu http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (cel puțin i5 sau echivalent);
 • Memorie operativă: 16 GB;
 • Memorie: 256 GB SSD;
 • Rezoluție ecran: full HD;
 • Tastatură: Full Keyboard (care să aibă cifrele și pe partea dreaptă a keyboardului);
 • Alte specificații: HDMI, USB 3.0.

Sistem de operare: Windows Home 10, 64Bit, Eng.

Accesorii: mouse wireless, rucsac potrivit pentru diagonala ecranului 15,6”.

Livrarea se va face la cota TVA standard. 

Ofertele vor fi transmise prin email la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la 1 octombrie 2020, ora 10.00.

Toate întrebările de clarificare pot fi adresate la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (persoană de contact: Iulia Sîrghi-Zolotco).

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” anunță extinderea termenului de aplicare pentru concursul privind selectarea unei companii care să elaboreze 2 produse video în corespundere cu termenii de referință anexați.

Video-urile trebuie să prezinte subiectul costurilor și implicațiilor corupției. Cele două video-uri vor urmări educarea populației și îndemnarea cetățenilor de a recunoaște cât costă un act de corupție și cum marea corupție îi afectează personal dar și la nivel național  pe diferite subiecte legate de achizițiile publice, utilizarea banilor și patrimoniului întreprinderilor de stat și serviciile publice. Mesajul campaniei trebuie să fie creativ, pozitiv, ironic, mobilizator și simplu. Materialele vor face parte dintr-un proiect mai amplu, lansat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” - Cursul de Anticorupție și buna guvernare (https://www.expert-grup.org/ro/resurse/anticoruptie). Reportajele video vor avea o durată de 7-10 min. fiecare. 

Scopul general al produselor video este de a informa oamenii despre costurile corupției (marea corupție, corupția sistemică). Acestea urmăresc educarea populației și îndemnarea acestora de a recunoaște cât costă un act de corupție și cum marea corupție îl afectează personal dar și la nivel național. Rezultatul așteptat al materialelor video este de a crește vizibilitatea și înțelegerea subiectelor ce țin de corupție înafara cadrului general al investigațiilor. Grupul-țintă al video-urilor: femei și bărbați în vârsta de 24-65 ani, atât din mediul rural cât și din mediul urban. Compania selectată va produce două spoturi video de 7-10 min în limba română cu subtitrări în limba engleză (dreptul de autor asupra produselor mediatice vor aparține Expert-Grup). De asemenea va elabora un plan media pentru promovarea spoturilor care va fi coordonat și aprobat de echipa Expert-Grup. După aprobarea de către echipa Expert-Grup a planului media pentru promovarea spoturilor, compania câștigătoare va realiza acest plan în baza unui buget suplimentar, prin semnarea unei anexe suplimentare la contractul de bază. Planul media va fi realizat în funcție de resursele financiare disponibile, ținând cont de principiul cost-eficiență, de acoperirea geografică și de audiența pe care o au. Compania va implementa planul, promovând produsele realizate. Sub supravegherea și în strânsă colaborare cu echipa Expert-Grup.

Compania va realiza următoarele sarcini de bază: 

 • Desemnarea unui lider de echipă care va menține comunicarea cu echipa Expert-Grup. Liderul de echipă va fi persoana responsabilă pentru respectarea termenelor limită și calitatea produselor livrate; 
 • Ajustarea planului de activități/calendaristic – coordonarea și aprobarea acestuia de echipa Expert-Grup (notă: la depunerea ofertei tehnice, compania va prezenta un plan de activități, după semnarea contractului, prestatorul va avea ocazia să-și ajusteze planul, dar acesta nu poate suferi schimbări semnificative de la propunerea inițială); 
 • Gestionarea și coordonarea implementarea și desfășurarea campaniei de informare; 
 • Cercetarea informației aferente costurilor de corupție, inclusiv date cantitative și calitative; 
 • Elaborarea mesajului general și a mesajelor secundare; 
 • Elaborarea conceptelor generale ale video-urilor; coordonarea și aprobarea conceptelor generale cu echipa Expert-Grup; 
 • Elaborarea unui plan media. Compania va identifica cele mai potrivite canale de comunicare pentru a difuza spoturile astfel încât acestea să ajungă la grupul țintă. Va prezenta echipei Expert-Grup justificarea necesară privind canalele de comunicare selectate, după caz, argumentarea va conține date statistice despre audiență și grupul țintă. Planul media va include un plan de campanie virală pe rețelele de socializare online. Planul media urmează să fie coordonat și aprobat de echipa Expert-Grup. Planul media va fi realizat în funcție de resursele financiare disponibile, ținând cont de principiul cost-eficiență, de acoperirea geografică și de audiența pe care o au;
 • Elaborarea scenariilor detaliate ale spoturilor; coordonarea și aprobarea scenariilor detaliate cu echipa Expert-Grup; Traducerea textului în limba engleză; 
 • Producția a două spoturi video 7-10 minute filmat video cu personaje, în limba română (cu subtitrări în limba engleză). Este important ca produsul să nu reflecte un ”cap vorbitor” (sau mai multe), dar mai degrabă să se refere la o experiență de viață, o descriere a unui eveniment etc. Spotul trebuie să facă apel la emoțiilor oamenilor; Produsele destinate utilizării vor conține logotipul Expert-Grup și ale finanțatorilor;
 • Să facă schimbările necesare în spoturi la cerința comanditarului și să aprobe spoturile înainte să fie difuzate; Post-producție (montaj, sonorizare, procesare etc.); 
 • Predarea spoturilor video finale pe suport digital, în diferite formate pentru a fi plasate pe platforme online, inclusiv pagini web, facebook, youtube); 
 • Promovarea spoturilor realizate prin diferite canale de comunicare, platforme online, rețele de socializare conform planului media coordonat și aprobat de echipa Expert-Grup; 
 • Monitorizarea acoperii media (media coverage); 
 • Evaluarea post-factum a impactului campaniei, utilizând metode cantitative și calitative. Evaluarea va reflecta și gradul de recunoaștere publică a mesajului. Raportul va conține date statistice cu privire la impactul atins de spoturile video, audio, accesări pagina web sau facebook etc. De asemenea, este necesar ca să fie evaluat în ce măsură grupul țintă a înțeles mesajul. Raportul de evaluare va conține și o analiză media (media report) unde prestatorul va indica care au fost sursele de mediatizare utilizate. 

Rezultatele așteptate în urma executării contractului: 

 • Planul de activități/calendaristic ajustat; 
 • 2 Concepte generale și planul de acțiuni al campaniei;
 • Planul Media; 
 • 2 Spoturi filmate video de 7-10 minute în limba română cu subtitrări în limba engleză; 
 • Raport de evaluare a impactului, care va conține inclusiv și o analiză media (media report). 

Termen de livrare a produselor 31 octombrie 2020.

Companiile interesate sunt rugate să transmită oferta tehnică și financiară la adresa de e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la data de 25 septembrie 2020, ora 10:00.

Toate întrebările de clarificare pot fi adresate la numărul de telefon 079033684, persoană de contact – Iulia Sîrghi-Zolotco, director serviciu administrativ, financiar și comunicare Expert-Grup.

Termeni de referință

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, cu suportul Fundației Soros-Moldova, demarează un program de instruire și mentorat privind îmbunătățirea guvernanței corporative în întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital majoritar de stat din Republica Moldova.

Programul se va focusa pe Principiile OCDE privind guvernanța corporativă în cadrul întreprinderilor de stat. Acesta este orientat pentru managerii și membrii organelor de conducere a întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital majoritar de stat și se va axa pe trei aspecte de bază:

1. Principiile și standardele de transparență;

2. Responsabilitățile Consiliilor de administrație și rolul acestora în asigurarea integrității și dezvoltarea întreprinderilor;

3. Relațiile între acționarii întreprinderii.

Programul va consta din trei componente de bază:

I. Instruirea reprezentanților organelor de conducere despre principiile OCDE în baza celor 3 trei aspecte menționate mai sus.

II. Efectuarea evaluărilor status quo a guvernanței corporative a întreprinderilor selectate, urmate de analize de comparare (gap analyses) în raport cu principiile OCDE privind guvernanța corporativă a întreprinderilor de stat.

III. Elaborarea planurilor individuale de acțiuni pentru cele cinci întreprinderi selectate, care vor fi puse în aplicare împreună cu membrii consiliilor de administrație și ai conducerii acestor întreprinderi, urmate de monitorizare și mentorat pe parcursul procesului de implementare a planurilor de acțiuni.

În acest context, „Expert-Grup” anunță concursul de selectare a beneficiarilor acestui Program. Invităm întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital majoritar de stat, care doresc să-și îmbunătățească guvernanța corporativă, să-și exprime interesul e participare prin expedierea unui email cu o scurtă scrisoare de motivație și persoana/persoanele (maxim trei persoane de la fiecare instituție) delegată/e la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , până în data de 30 septembrie 2020, ora 16.00. La aceeași adresă puteți adresa eventuale întrebări sau solicitări de informații adiționale.

Soros logo actualizat Programul este realizat de către Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în cadrul proiectului „Fortificarea guvernanței corporative în sectorul întreprinderilor de stat”, finanțat de Fundația Soros-Moldova.

Cum sunt valorificate resursele minerale utile în Republica Moldova? Care este rolul acestui sector în economia țării? În ce măsură este sau nu afectat mediul și cât de transparent este sectorul extractiv în țara noastră? Asupra acestor întrebări vă invităm să reflectăm și să găsim răspunsuri în cadrul mesei rotunde „Sectorul Resurse Minerale din Moldova - probleme și soluții”, organizată de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în cadrul proiectului „Utilizarea resurselor naturale - îmbunătățirea evidenței și transparenței”, finanțat de Fundația „Soros Moldova”.

DETALII EVENIMENT

Data: 28 septembrie, 2020

Ora: 14.00

Locul: Platforma online Zoom.us. Link de acces către eveniment:  https://zoom.us/j/96776403039

Moderator: Dumitru Budianschi, director de program „Expert-Grup”;

Speaker #1: Iurie Morcotîlo, economist superior „Expert-Grup”: „Valorificarea resurselor minerale utile în Republica Moldova: pe plus sau minus?”

Speaker #2: Tatiana Savva, directoare de program „Expert-Grup”: „Evaluarea transparenței în sectorul extractiv din Republica Moldova”

Pentru a confirma prezența la eveniment, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  sau la numărul de telefon - 068 43 09 63, persoană de contact - Natalia Volontir, comunicatoare „Expert-Grup”. De asemenea, puteți folosi opțiunea „Particip” pe pagina de Facebook a evenimentului - https://bit.ly/2RtTbYR

Proiectul „Utilizarea resurselor naturale: îmbunătățirea evidenței și transparenței” este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” cu suportul Fundației „Soros Moldova”. Scopul acestuia este de a contribui într-un mod efectiv la implementarea de către autorități a unor mecanisme și măsuri de evidență veridică și transparentă a extragerii substanțelor minerale utile larg răspândite. Detalii despre proiect, aici.

Înregistrare la eveniment:

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” anunță concurs pentru selectarea unei companii care să elaboreze 2 produse video în corespundere cu termenii de referință anexați.

Video-urile trebuie să prezinte subiectul costurilor și implicațiilor corupției. Cele două video-uri vor urmări educarea populației și îndemnarea cetățenilor de a recunoaște cât costă un act de corupție și cum marea corupție îi afectează personal dar și la nivel național  pe diferite subiecte legate de achizițiile publice, utilizarea banilor și patrimoniului întreprinderilor de stat și serviciile publice. Mesajul campaniei trebuie să fie creativ, pozitiv, ironic, mobilizator și simplu. Materialele vor face parte dintr-un proiect mai amplu, lansat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” - Cursul de Anticorupție și buna guvernare (https://www.expert-grup.org/ro/resurse/anticoruptie). Reportajele video vor avea o durată de 7-10 min. fiecare. 

Scopul general al produselor video este de a informa oamenii despre costurile corupției (marea corupție, corupția sistemică). Acestea urmăresc educarea populației și îndemnarea acestora de a recunoaște cât costă un act de corupție și cum marea corupție îl afectează personal dar și la nivel național. Rezultatul așteptat al materialelor video este de a crește vizibilitatea și înțelegerea subiectelor ce țin de corupție înafara cadrului general al investigațiilor. Grupul-țintă al video-urilor: femei și bărbați în vârsta de 24-65 ani, atât din mediul rural cât și din mediul urban. Compania selectată va produce două spoturi video de 7-10 min în limba română cu subtitrări în limba engleză (dreptul de autor asupra produselor mediatice vor aparține Expert-Grup). De asemenea va elabora un plan media pentru promovarea spoturilor care va fi coordonat și aprobat de echipa Expert-Grup. După aprobarea de către echipa Expert-Grup a planului media pentru promovarea spoturilor, compania câștigătoare va realiza acest plan în baza unui buget suplimentar, prin semnarea unei anexe suplimentare la contractul de bază. Planul media va fi realizat în funcție de resursele financiare disponibile, ținând cont de principiul cost-eficiență, de acoperirea geografică și de audiența pe care o au. Compania va implementa planul, promovând produsele realizate. Sub supravegherea și în strânsă colaborare cu echipa Expert-Grup.

Compania va realiza următoarele sarcini de bază: 

 • Desemnarea unui lider de echipă care va menține comunicarea cu echipa Expert-Grup. Liderul de echipă va fi persoana responsabilă pentru respectarea termenelor limită și calitatea produselor livrate; 
 • Ajustarea planului de activități/calendaristic – coordonarea și aprobarea acestuia de echipa Expert-Grup (notă: la depunerea ofertei tehnice, compania va prezenta un plan de activități, după semnarea contractului, prestatorul va avea ocazia să-și ajusteze planul, dar acesta nu poate suferi schimbări semnificative de la propunerea inițială); 
 • Gestionarea și coordonarea implementarea și desfășurarea campaniei de informare; 
 • Cercetarea informației aferente costurilor de corupție, inclusiv date cantitative și calitative; 
 • Elaborarea mesajului general și a mesajelor secundare; 
 • Elaborarea conceptelor generale ale video-urilor; coordonarea și aprobarea conceptelor generale cu echipa Expert-Grup; 
 • Elaborarea unui plan media. Compania va identifica cele mai potrivite canale de comunicare pentru a difuza spoturile astfel încât acestea să ajungă la grupul țintă. Va prezenta echipei Expert-Grup justificarea necesară privind canalele de comunicare selectate, după caz, argumentarea va conține date statistice despre audiență și grupul țintă. Planul media va include un plan de campanie virală pe rețelele de socializare online. Planul media urmează să fie coordonat și aprobat de echipa Expert-Grup. Planul media va fi realizat în funcție de resursele financiare disponibile, ținând cont de principiul cost-eficiență, de acoperirea geografică și de audiența pe care o au;
 • Elaborarea scenariilor detaliate ale spoturilor; coordonarea și aprobarea scenariilor detaliate cu echipa Expert-Grup; Traducerea textului în limba engleză; 
 • Producția a două spoturi video 7-10 minute filmat video cu personaje, în limba română (cu subtitrări în limba engleză). Este important ca produsul să nu reflecte un ”cap vorbitor” (sau mai multe), dar mai degrabă să se refere la o experiență de viață, o descriere a unui eveniment etc. Spotul trebuie să facă apel la emoțiilor oamenilor; Produsele destinate utilizării vor conține logotipul Expert-Grup și ale finanțatorilor;
 • Să facă schimbările necesare în spoturi la cerința comanditarului și să aprobe spoturile înainte să fie difuzate; Post-producție (montaj, sonorizare, procesare etc.); 
 • Predarea spoturilor video finale pe suport digital, în diferite formate pentru a fi plasate pe platforme online, inclusiv pagini web, facebook, youtube); 
 • Promovarea spoturilor realizate prin diferite canale de comunicare, platforme online, rețele de socializare conform planului media coordonat și aprobat de echipa Expert-Grup; 
 • Monitorizarea acoperii media (media coverage); 
 • Evaluarea post-factum a impactului campaniei, utilizând metode cantitative și calitative. Evaluarea va reflecta și gradul de recunoaștere publică a mesajului. Raportul va conține date statistice cu privire la impactul atins de spoturile video, audio, accesări pagina web sau facebook etc. De asemenea, este necesar ca să fie evaluat în ce măsură grupul țintă a înțeles mesajul. Raportul de evaluare va conține și o analiză media (media report) unde prestatorul va indica care au fost sursele de mediatizare utilizate. 

Rezultatele așteptate în urma executării contractului: 

 • Planul de activități/calendaristic ajustat; 
 • 2 Concepte generale și planul de acțiuni al campaniei;
 • Planul Media; 
 • 2 Spoturi filmate video de 7-10 minute în limba română cu subtitrări în limba engleză; 
 • Raport de evaluare a impactului, care va conține inclusiv și o analiză media (media report). 

Termen de livrare a produselor 15 octombrie 2020.

Companiile interesate sunt rugate să transmită oferta tehnică și financiară la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la data de 18 septembrie 2020, ora 19.00.

Toate întrebările de clarificare pot fi adresate la numărul de telefon 079033684, persoană de contact – Iulia Sîrghi-Zolotco, director serviciu administrativ, financiar și comunicare Expert-Grup.

Termeni de referință

Ești bun la scris și te interesează subiecte legate de Acordurile de Asociere semnate de Uniunea Europeană (UE) cu Republica Molodva, Ucraina și Georgia? Atunci te încurajăm să participi la concursul de eseuri „Youth Essay Prize Competition”, organizat în cadrul proiectului 3DCFTAs. 

La concurs pot participa cetățeni ai celor trei țări sus-enumerate, care au vârste de până la 30 de ani și posedă bine limba engleză. 

Subiectul eseului pe care-l veți elabora trebuie să fie pe tematici ce țin de Acordurile de Asociere și ZLSAC dintre Moldova, Georgia, Ucraina și Uniunea Europeană. 

Organizatorii concursului menționează obligativitatea elaborării eseurilor în limba engleză și calitatea lingvistică bună. Eseurile trebuie să fie analitice, argumentative, să conțină afirmații originale și să nu depășească 3000 de cuvinte. Este binevenit ca autorii să demonstreze cunoștințe aprofundate legate de Acordurile de Asociere și ZLSAC, obținute prin studii, cercetări sau experiență profesională. Cele mai bune eseuri, vor fi premiate cu câte 500 Euro fiecare și vor fi publicate pe site-ul  www.3dcftas.eu

concurs de eseuri facebook

Eseurile trebuie să fie expediate până la data de 30 septembrie 2020, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Autorii trebuie, de asemenea, să indice țara/orașul lor de reședință și vârsta. 

Pentru mai multe informații despre concursul din acest an și edițiile din anii precedenți, accesați pagina web a organizatorilor.

Concursul este desfășurat în cadrul proiectului „Înțelegerea Acordurilor de Asociere și a Zonelor de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) dintre UE și Ucraina, Moldova și Georgia”, realizat cu sprijinul financiar al Agenției Suedeze pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare (Sida). Proiectul este coordonat de Centrul pentru Studii Politice Europene (CEPS) și realizat în parteneriat cu Institutul de Prognoză Economică și Consultanță Politică (IER) din Kiev, Centrul de consultanță Reformatics din Tbilisi și Centrul Analitic Independent Expert-Grup din Chișinău.

Vă dorim succes!

Finanțat de Suedia Suedia

Susținerea și promovarea producătorilor autohtoni este una dintre cele mai importante acțiuni economice care trebuie întreprinse pe timp de coronacriză, așa consideră cei mai mulți dintre vizitatorii paginii web a „Expert-Grup”, care au participat la cel mai recent sondaj lansat în cadrul campaniei „Expert-Grup te întreabă” - circa 22% dintre respondenți.

În același timp, vizitatorii paginii noastre web consideră că la fel de important în această perioadă este oferirea granturilor și subvențiilor (cca 13%), promovarea digitalizării afacerilor (13%) și acordarea garanțiilor de stat pentru creditele de urgență (cca 12%).

În total au fost 11 variante de răspuns pentru întrebarea Ce acțiuni sunt necesare pentru a susține companiile pe timp de coronacriză? Iată ce rezultate (în %)  au acumulat celelalte variante de răspuns:

Sondaj 1

Adrian Lupușor, director executiv al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”: „Susținerea și promovarea producătorilor autohtoni este cea mai des invocată măsură de susținere a companiilor pe timpul coronacrizei în Moldova, în opinia respondenților la chestionarul online organizat de Expert-Grup. Aceast lucru confirmă faptul că societatea se așteaptă la acțiuni ferme și active anticriză din partea guvernării. În același timp, după circa jumătate de an de la declararea stării de urgență, autoritățile nu au venit cu o viziune și un plan anticriză autentic și eficient, limitându-se la acțiuni marginale, cu impact limitat și cu o anvelopă financiară de doar circa 0,5% din PIB, în timp ce țările din regiune deja implementează pachete anticriză de 3-4% din PIB. 

Expert-Grup reiterează necesitatea stringentă de adoptare a unui pachet ambițios anticriză, finanțat prin relaxarea politicii monetare, creșterea emisiunilor de valori mobiliare de stat, mobilizarea asistenței externe și emitere de Eurobond, acțiuni care să compenseze veniturile ratate de firme și populație din cauza restricțiilor, să susțină digitalizarea afacerilor, să stimuleze procesarea materiei prime locale, să promoveze tehnologizarea companiilor mici și mijlocii și să faciliteze accesul companiilor respective la furnizori și piețe de desfacere”. 

Anterior, vizitatorii site-ului nostru au răspuns la întrebarea: Cum se va schimba piața forței de muncă în Republica Moldova, în contextul COVID-19? Aici puteți vedea răspunsurile participanților la sondaj. 

Donator: Ambasada Olandei la Chișinău

Denumirea proiectului: Obligațiunile guvernamentale locale - ca măsură de sporire a autonomiei locale

Perioada de implementare: 2020 - 2022

Despre proiect: Prin acest proiect ne propunem să oferim suport Autorităților Publice Locale (APL) în folosirea obligațiunilor guvernamentale locale ca mijloc de sporire a capacității acestora de a acumula resurse financiare pentru realizarea proiectelor de dezvoltare locală și de a gestiona eficient aceste resurse.

Scopul proiectului este de a spori capacitatea Autorităților Publice Locale (APL) de a obține fonduri pentru proiecte de infrastructură locală prin emiterea obligațiunilor guvernamentale locale și a le oferi suport APL-urilor pentru a gestiona aceste resurse într-un mod transparent, incluziv și eficient, pentru a contribui creștere a autonomiei financiare locale și la dezvoltarea regională.

Obiectivele proiectului:

1. Dezvoltarea capacităților a trei beneficiari ai proiectului - reprezentanți ai APL-urilor, de nivel 1 sau 2, privind emiterea obligațiunilor guvernamentale locale;

2. Oferirea suportului pentru beneficiari în procesul de emitere a obligațiunilor guvernamentale;

3. Eficientizarea legislației privind emiterea obligațiunilor guvernamentale locale.

Principalele activități ale proiectului:

- Identificarea așteptărilor băncilor comerciale privind obligațiunile guvernamentale locale;

- Selectarea în baza unui proces deschis și competitiv a trei APL-uri beneficiare ale proiectului;

- Organizarea unui program de instruire pentru APL-urile beneficiare;

- Oferirea suportului pentru beneficiari în procesul de selectarea a domeniilor/proiectelor prioritare pentru utilizarea resurselor financiare obținute;

- Pregătirea împreună cu APL-urile beneficiare a actelor necesare pentru emiterea obligațiunilor și facilitarea interacțiunii acestora cu brokerii;

- Desfășurarea unei campanii de comunicare la nivel local pentru a informa și motiva populația să susțină acest proces;

- Formularea recomandărilor de politici pentru facilitarea procedurii de emitere a obligațiunilor guvernamentale locale;

- Desfășurarea activităților de promovare a politicilor de facilitare a procesului de emitere a obligațiilor de stat locale și creșterea gradului de conștientizare cu privire la necesitatea eficientizării legislației naționale privind emiterea de obligațiuni de stat locale.

Impactul proiectului: În urma realizării acestui proiect APL-urile vor avea cunoștințele și capacitățile necesare pentru a utiliza un instrument suplimentar de atragere a finanțărilor pentru proiectele de dezvoltare locală - obligațiunile de stat și, de asemenea, vor avea capacitatea de a folosi eficient resursele financiare obținute.

Impactul pe termen scurt: Creșterea autonomiei financiare a APL-urilor și reducerea clientelismului politic în procesul de acumulare de fonduri pentru proiecte de infrastructură.

Impactul pe termen lung: Sporirea dezvoltării locale prin fortificarea unei infrastructuri moderne.

 

12345678910Următoarea pagină
Pagina 1 din 104

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a agendei de reforme prioritare a Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!

Expert-Grup te întreabă: Ce parere aveți despre măsurile Guvernului privind gestionarea efectelor economice și sociale ale pandemiei Covid-19? (alegeți maxim 3)

×

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: